TILL STUDENTER PÅ CINEK SF1626

Ersättningstillfälle för SEMINARIUM 4 genomförs nu på

FREDAG 18/2  kl 08.15 - 09.00 i SAL Q 17.

Hans Thunberg