Nu är placeringen för kontrollskrivning 1 den 11 september, 8:15-9:45 för de som läser kursen i period 1-1 färdig. På din personliga resultatsida kan du se i vilken sal du ska skriva.

Kom ihåg att ta med fotolegitimation. För att få skriva kontrollskrivningen får du inte komma senare än 15 minuter efter skrivtidens början.

För de som missat att anmäla sig finns ca 30 reservplatser i salarna B23 och L43 samt en (1) plats i L31. Räcker inte reservplatserna är det tillåtet att ta en outnyttjad skrivplats efter 15 minuter (stryk över förtryckta namnuppgifter).

Då det var mycket ont om salar och väldigt många anmälda har vi tyvärr inte kunnat ge plats åt studenter som tidigare läst kursen men inte varit omregistrerade på kursen denna termin. Av erfarenhet så uteblir många skrivande så det finns god chans att få en reservplats.