Utbytesuniversitet

KTH har aktivt student- och personalutbyte med över 200 framstående tekniska universitet världen över. År 2017 välkomnade KTH 937 utbytesstudenter och 667 KTH-studenter studerade utomlands.

Utbytesuniversitet

Länkarna tar dig vidare till den information som ges till befintliga KTH-studenter om deras möjligheter till utbyte vid respektive universitet.

Erasmus Charter

KTH har beviljats Erasmus Charter for Higher Education för 2014-2020 vilket innebär att KTH kan delta Erasmus+. Som underlag finns en Erasmus Policy Statement.

Erasmus Charter for Higher Education (pdf 909 kB)
Erasmus Policy Statement (pdf 52 kB)

Till sidans topp