Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

News feed

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

August 2017
3 persons like the post
Assistant Tam Vu posted 3 August 2017
Assistant Tam Vu edited 3 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, klassiska enkelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden (slides kommer senare)

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält (slides kommer senare)

9 aug: parametrisering av ytor, ytintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats (slides kommer senare)

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

10 aug: gradienter och ett gäng tolkningar, kedjeregeln i flera variabler (slides kommer senare)

11 aug: lokala extrempunkter, optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

Vi ses!

Tâm

 ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶  ¶

Tam Vu tagged with wurrar. 3 August 2017

Assistant Tam Vu edited 3 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, klassiska enkelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden (slides kommer senare)

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält (slides kommer senare)

9 aug: parametrisering av ytor, ytintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats (slides kommer senare)

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

10 aug: gradienter och ett gäng tolkningar, kedjeregeln i flera variabler (slides kommer senare)

11 aug: lokala extrempunkter, optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    Vi ses!

Tâm

Assistant Tam Vu edited 4 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, klassiska enkelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden (slides kommer senare)

Hämta slides här.¶

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp. Mycket i matematik måste verkligen skrivas ner, för hand, för att det ska sitta bra.

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält (slides kommer senare)

9 aug: parametrisering av ytor, ytintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats (slides kommer senare)

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

10 aug: gradienter och ett gäng tolkningar, kedjeregeln i flera variabler (slides kommer senare)

11 aug: lokala extrempunkter, optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

Vi ses!

Tâm

Assistant Tam Vu edited 4 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, klassiska enkelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden

Hämta slides här.

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp. Mycket i matematik måste verkligen skrivas ner, för hand, för att det ska sitta br, i syftet att övningsdeltagare i förväg ska kunna prova själva och att vi senare på övningen slipper skriva av uppgiftslydelserna.

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält (slides kommer senare)

9 aug: parametrisering av ytor, ytintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats (slides kommer senare)

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

10 aug: gradienter och ett gäng tolkningar, kedjeregeln i flera variabler (slides kommer senare)

11 aug: lokala extrempunkter, optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

Vi sesHappy Pride och vi ses nästa vecka!

Tâm

Assistant Tam Vu edited 6 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden

Hämta slides här.

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp, i syftet att övningsdeltagare i förväg ska kunna prova själva och att vi senare på övningen slipper skriva av uppgiftslydelserna.

- - - - - - - - - - - - - - - - ¶

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält (slides kommer senare)

Hämta slides här.¶

- - - - - - - - - - - - - - - - ¶

9 aug: parametrisering av ytor, ytintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats (slides kommer senare)

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

- - - - - - - - - - - - - - - - ¶

10 aug: gradienter och ett gäng tolkningar, kedjeregeln i flera variabler (slides kommer senare)

- - - - - - - - - - - - - - - - ¶

11 aug: lokala extrempunkter, optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

Happy Pride och vi ses nästa vecka!¶ /Tâm

Assistant Tam Vu changed the permissions 6 August 2017

Kan därmed läsas av alla och ändras av tam vu (tamv@kth.se).
Assistant Tam Vu edited 8 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden

Hämta slides här.

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp, i syftet att övningsdeltagare i förväg ska kunna prova själva och att vi senare på övningen slipper skriva av uppgiftslydelserna.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält (slides kommer senare)

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 aug: parametrisering av ytor, ytflödesintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats (slides kommer senare)

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

Hämta slides här.¶

- - - - - - - - - - - - - - - - 

10 aug: gradienter och ett gäng tolkningar, kedjeregeln i flera variabledet som är kvar från de tre första övningarna, eventuellt klassiska integraler från envariabelanalys, diverse typiska fallgropar,  gradienter och ett gäng (lustiga) tolkningar (slides kommer senare)

- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 aug: lokala extrempunkter, optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Anmärkning: Eftersom optimeringsproblem normalt anses vara väldigt intrikata av de flesta kursdeltagarna kan vi med gott samvete använda hela övningen för att studera dem. ¶Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

/Tâm

Assistant Tam Vu edited 8 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden

Hämta slides här.

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp, i syftet att övningsdeltagare i förväg ska kunna prova själva och att vi senare på övningen slipper skriva av uppgiftslydelserna.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 aug: parametrisering av ytor, flödesintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

10 aug: det som är kvar från de tre första övningarna, eventuellt klassiska integraler från envariabelanalys, diverse typiska fallgropar,  gradienter och ett gäng (lustiga) tolkningar (slides kommer senare)

- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 aug: optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Anmärkning: Eftersom optimeringsproblem normalt anses vara väldigt intrikata av de flesta kursdeltagarna kan vi med gott samvete använda hela övningen för att studera dem.  Med "dem" menas optimeringsproblemen och inte kursdeltagarna.

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

/Tâm

Assistant Tam Vu edited 9 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden

Hämta slides här.

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp, i syftet att övningsdeltagare i förväg ska kunna prova själva och att vi senare på övningen slipper skriva av uppgiftslydelserna.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 aug: parametrisering av ytor, flödesintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

10 aug: det som är kvar från de tre första övningarna, eventuellt klassiska integraler från envariabelanalys, diverse typiska fallgropaom dubbelintegraler, gradienter och ett gäng (lustiga) tolkningar (slides kommer senare)dess tolkningar¶

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 aug: optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Anmärkning: Eftersom optimeringsproblem normalt anses vara väldigt intrikata av de flesta kursdeltagarna kan vi med gott samvete använda hela övningen för att studera dem. Med "dem" menas optimeringsproblemen och inte kursdeltagarna.

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

/Tâm

Assistant Tam Vu edited 10 August 2017

Extra övningstillfällen Hej,

Här kommer mer detaljerad information för de extra övningstillfällena inför Omtentamen i SF1626, den 17 augusti som examinatorn Henrik Shah Gholian tidigare nämnde i detta inlägg.

Datum:  7-11 augusti

Tid:        09:15-12:00

Plats:     F2

Lärare:   Tam Vu a.k.a. Tâm Vũ

Antalet platser är begränsat. Det är först till kvarn (på latin: prior tempore, potior iure) som gäller.

Vad ska vi gå igenom? Varje övnings innehåll i stora drag kommer kontinuerligt att läggas upp före den motsvarande övningen. Det kan vara smart att gå in här minst två gånger varje dag, en gång på morgonen och en på kvällen, och se vad som har ändrats.

En massa av gamla tentauppgifter från Del A och Del B kommer det att bli i alla fall. Utöver lösningar och tankesätt presenterar jag självklart populära knep och typiska fallgropar som historiskt ledde till poängavdrag.

Preliminär planering

7 aug: dubbelintegraler, trippelintegraler, variabelsubstitutioner, symmetriska integrationsområden

Hämta slides här.

Anmärkning: PDF-filen visar i princip endast vilka uppgifter eller moment som ska tas upp, i syftet att övningsdeltagare i förväg ska kunna prova själva och att vi senare på övningen slipper skriva av uppgiftslydelserna.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

8 aug: parametrisering av kurvor, linjeintegraler, Greens formel, konservativa vektorfält

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

9 aug: parametrisering av ytor, flödesintegraler, Gauss divergenssats, Stokes rotationssats

(Fråga: Varför säger jag inte bara ”Gauss sats”?)

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

10 aug: det som är kvar från de tre första övningarna, eventuellt klassiska integraler från envariabelanalys, diverse om dubbelintegraler, gradient och dess tolkningar

Hämta slides här.

- - - - - - - - - - - - - - - - 

11 aug: optimering på kompakta respektive obegränsade områden (slides kommer senare)

Hämta slides här.

Anmärkning: Eftersom optimeringsproblem normalt anses vara väldigt intrikata av de flesta kursdeltagarna kan vi med gott samvete använda hela övningen för att studera dem. Med "dem" menas optimeringsproblemen och inte kursdeltagarna.

Vad ska vi inte gå igenom? Vi kan naturligtvis inte ta upp allting. Det finns vissa saker som bör få den lägsta prioriteten. Några exempel:

- Simpla beräkningar baserade på okomplicerade definitioner eller räknelagar: determinant, gradient, divergens, rotation,…

- Väldigt triviala processer på gymnasienivå: räta linjers ekvation, förenkling av algebraiska uttryck, enkla derivator i en variabel,…

- Extremt ofta förekommande uttryck som måste memoreras, även om man inte har ett eidetiskt minne: polära koordinater, sfäriska (synonym: rymdpolära) koordinater, Taylorpolynom,… Uppgifter där Taylorpolynom förekommer måste jag självklart prata om, men jag behöver inte visa hur man tar fram de enkla Taylorpolynomen, förhoppningsvis.

Var dock inte rädd att ställa frågor. Även om jag inte går igenom något utförligt kan jag alltid visa var man kan läsa mer om det.

Vad är bra att fundera på före övningarna? - Repetera gärna de relevanta avsnitten. Jag har nämnt ett antal nyckelord där uppe.

- Varje övning varar i tre timmar, inklusive två kvartsraster. Ta med dig drycker, tilltugg och kanske till och med måltider så att du orkar länge. Undvik helst sådana demoraliserande sötsaker som depparkaka, biskvikelse, croissangst, tiramisär och hallongråta.

- Jag är mest känd för bland annat färgkodning när jag skriver på tavlan. Du kanske vill ha med dig ett dussin färgpennor. Tycker du att det är för många räcker det annars nog med fyra färger: en svart för vanliga texter, en röd för viktiga formler och understrykningar, en blå för saker som röd inte redan ansvarar för, samt en grön som symboliserar vacker natur och hoppet om framtiden.    

/Tâm

commented 31 August 2017

Tack Tam!!!

Det gick jättebra på tentan och jag tyckte till och med att ämnet var roligt och spännande tack vare din paketering! :) Tack!!!

 
December 2015
Event Seminarium, 16 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 11 December 2015
Show more similar (16)
Event Seminarium, 16 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 11 December 2015
Event Seminarium, 15 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 11 December 2015
Event Seminarium, 9 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 2 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 25 November 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 18 November 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 19 November 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 26 November 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 3 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 17 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 10 December 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 11 November 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Seminarium, 12 November 2015 17:00
Changed by scheduling staff 12 November 2015
Event Tentamen, 9 September 2015 17:00
Changed by scheduling staff 28 August 2015
Event Omtenta, 20 August 2015 08:00
Changed by scheduling staff 13 August 2015
Event Tentamen, 11 September 2014 18:00
Changed by scheduling staff 28 August 2014
August 2014
Teacher Tommy Ekola posted 22 August 2014
commented 24 August 2014

Hur lång tid tar det innan resultatet kommer upp på Ladok?

commented 25 August 2014

Ungefär när kommer kompletteringen ligga? pratar vi om 1 vecka eller 3? Ungefär vad för sorts uppgifter kan komma? Liknande A delen? HIttar inga exempel nånstans

Teacher commented 25 August 2014

Den kommer ligga om ungefär 2½ vecka. Ett mail kommer om någon dag eller två skickas ut till alla som fått Fx och där finns mer information om skrivningen.

One user removed his/her comment
commented 25 August 2014

Hej. Kommer min skrivna tentamen att läggas upp under skrivna tentor eller måste jag hämta ut den från expeditionen?

Tack på förhand.

Teacher commented 26 August 2014

Tentorna skannas och kommer inom kort upp under skrivna tentor.

commented 26 August 2014

Kommer resultaten att rapporteras in i Ladok snart också? :)

Teacher commented 26 August 2014

Ja

 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

commented 8 February 2014

På tentamenregistrering finns tre likadana tentor att registrera sig till, varför? Vilken av dem ska man anmäla sig till? En eller alla? 

Teacher commented 8 February 2014

Vi undersöker saken och återkommer med ett svar!

Teacher commented 11 February 2014

Av misstag har det blivit tre anmälningsformulär till tentan istället för ett. Det spelar ingen roll vilket formulär du använder för vi kommer slå ihop alla listor till en anmälningslista. Du behöver alltså inte anmäla dig på alla formulär utan det räcker med ett (t.ex. det första). 

commented 12 February 2014

Varför ser anmälan annorlunda ut, ska det vara så? Nu menar jag inte antalet, utan fältet man trycker på för att anmäla sig blir rött då man tryckt på det till skillnad från förut, då det fortsatte vara grönt. Man vill ju att tentamensanmälan ska fungera/registreras och när den ser så annorlunda ut undrar man om det ska vara så eller något är fel? 

Teacher commented 12 February 2014

Jag tittar på anmälningslistan och finns ditt namn med, så du är verkligen anmäld. 

Din fråga om utseendet kan jag inte svara på, men jag har skickat vidare din fråga till de som har hand om tentaanmälningar och bett dem titta på problemet.

commented 12 February 2014

Hej Ida!  Knappen för att anmäla sig är alltid grön, men när man har anmält sig får man en knapp så man kan avanmäla sig, och för att minska risken att folk trycker en gång till och avanmäler sig av misstag gjorde vi knappen för att avanmäla sig röd.

commented 1 March 2014

Hej! Har en fråga angående lösningar på vissa av uppgifterna på tidigare tentamen (ofta uppgift tre). Det står "se seminarieuppgifterna" och undrar var man kan hitta dem? //Olivia

Teacher commented 1 March 2014
commented 6 March 2014

På den sidan hittar jag bara seminarieuppgifterna men inte lösningar till dem, och därmed ingen lösning till uppgift 3 på tentan 2013-08-22. Var kan jag hitta lösningsförslag till den uppgiften?

Teacher commented 6 March 2014

Se lösningen till uppgift 3 på tentan 2011-10-20.

One user removed his/her comment
commented 10 March 2014

Hej! Finns det någon lösning till uppg. 3 tentamen 2013-05-27?

Teacher commented 10 March 2014
commented 10 March 2014

Hej! Jag har en fråga på uppgift 6  2013-08-22 tentamen. Efter att jag beräknat ut Volymen och ska bestämma masscentrum till Zc så har jag problem med de rymdsfäriska gränserna, i facit står det att täta ska variera mellan 0 och pi/2, men det borde ju rimligtvis vara mellan 0 och pi eftersom att det är ett halvklot över xy-planet? Mycket konfunderad över detta och tacksam för svar. 

commented 10 March 2014

Jag menar det går ju inte att variera täta mellan pi/2 och 0 när man beräknar Volymen för halvklotet (visar detta matematiskt istället för att bara anta att Volymen är (4piR^3)/3*(1/2) = (2piR^3)/3, varför ska man då göra det när man beräknar masscentrum för z?

commented 10 March 2014

Jag är givetvis införstådd med att det är ganska stor sannolikhet att jag tänker fel. :)

Teacher commented 10 March 2014

Kolla igen hur rymdpolära koordinater är definierade! Det är på 33 i kursboken, eller på sidan Sfäriska koordinater på Wikipedia (observera dock att namnen på vinklarna är omkastade!)

commented 10 March 2014

Jag kom på att jag tänker fel, rotationen gör ju att det endast behöver gå till pi/2. Sorry. 

commented 10 March 2014

Tack, för tipset! Det var precis det jag behövde göra. 

commented 11 March 2014

Jag har en ny fråga på fråga 5 från tentamen 2013-05-27 så blir y gränserna -1 <= y <= 1, jag undrar hur dessa fås fram? Jag trodde det gick att lösa fram ur y^2 till +- sqrt(1-x) men tydligen inte. Tacksam för svar. 

One user removed his/her comment
commented 11 March 2014

Bobby:
Tror det är menat att man ska se att x är definierad i intervallet 0 <= x <= 1-y^2. Detta kräver att y ligger i intervallet -1 <= y <= 1. Om y ligger utanför detta intevall blir ju x < 0. Så har i alla fall jag tolkat uppgiften!

commented 12 March 2014

Aha, det har du ju rätt i, tack för inputen Hampus. Det uppskattas. :)

commented 12 March 2014

Vi är fyra pers som har försökt oss på uppgift 6 i tenta 2012-08-16. Vi provade Gauss' sats men fick divergensen till 0. Har vi räknat fel? Vi förstår facits lösning, men vill veta om det går att lösa med Gauss.  

Teacher commented 12 March 2014

Se diskussion om det elektrostatiska fältet i kursboken: Exempel 4 sid 364, och Exempel 8 sid 372!

commented 17 March 2014

Informera gärna när lösningsförslagen till dagens tenta är uppe :)

commented 17 March 2014

+1 på Max

commented 17 March 2014

+1 på dig kasper <3

commented 17 March 2014

+ 2 på båda er!

commented 17 March 2014

När och var kommer lösningarna upp till dagens tenta? :)

commented 24 March 2014

När kommer man kunna hämta ut sin tenta? 

commented 15 April 2014

Hej, jag är lite nyfiken på facit eller lösningsförslag till kompletteringstentan som gick 11e april nu i år om det finns nån?

Teacher commented 16 April 2014

Vi lägger inte upp lösningsförslag till kompletteringstentor. Du bör nu kunna se resultatet på din resultatsida, och snart ska de vara scannade.

commented 16 April 2014

Okej, jag var mest nyfiken på varför ett av mina svar inte stämde, hade svarat att potentialen U= x+y^2 * x^3 + C , där C är en konstant, men när jag använder U för att beräkna kurvintegralen så får jag ändå rätt för att beräkna den som U (b)-U (a)

commented 16 April 2014

Troligen är dom ute efter en godtycklig funktion h(x) eller h(y) istället för C.

commented 19 May 2014

Hej, ang. fråga 5 från tentamen 2013-01-10: Varför hittas determinanten till integrationselementet på ett annorlunda sätt än vanligt? Att det räknas d(u,v)/d(x,y) istället för d(x,y)/d(u,v) och sedan görs en reciprok på detta.. För gör man "som vanligt" fås inte 1/5dudv som det står i lösningen, utan bara 1*dudv.
Har inte sett det såhär förut men ni kanske kan hänvisa till nån sida i boken eller så?

Teacher commented 20 May 2014

Hej,

Vad lösningen utnyttjar är att om avbildningen (x,y) ↦ (u,v) har funktionalmatrisen A så har den inversa avbildningen (u,v) ↦ (x,y) funktionalmatrisen A-1 (i motsvarande punkt), eller alternativt uttryckt

$$\quad\dfrac{\partial (x,y)}{\partial (u,v)} = \biggl(\dfrac{\partial (u,v)}{\partial (x,y)}\biggr)^{-1}$$

Därför kommer vi determinantreglerna ha att

$$\quad\det\dfrac{\partial (x,y)}{\partial (u,v)} = \det\biggl(\dfrac{\partial (u,v)}{\partial (x,y)}\biggr)^{-1} = \dfrac{1}{\vphantom{\Biggl(}\det\dfrac{\partial (u,v)}{\partial (x,y)}}.$$

Detta sätt att räkna ut funktionaldeterminanten genom att räkna ut "fel" determinant och invertera använder man ofta när variabelbytet är givet på formen u = u(x,y) och v = v(x,y) istället för på formen x = x(u,v) och y = y(u,v).

I uppgift 5 på tentan så är variabelbytet linjärt så det är inte så mycket extra arbete att verkligen bestämma x = x(u,v) och y = y(u,v)

$$\quad \left\{\begin{aligned}u &= x-3y\\ v &= x+2y\end{aligned}\right.\qquad\Leftrightarrow\qquad\left\{\begin{aligned}x &= \tfrac{1}{5}(2u+3v)\\ y&=\tfrac{1}{5}(-u+v)\end{aligned}\right.$$

och då är

$$\quad\det\dfrac{\partial (x,y)}{\partial (u,v)} = \det\begin{pmatrix}x'_u&x'_v\\[3pt] y'_u&y'_v\end{pmatrix} = \det\begin{pmatrix}\phantom{-}\tfrac{2}{5}&\tfrac{3}{5}\ \\[3pt] -\tfrac{1}{5}&\tfrac{1}{5}\end{pmatrix} = \tfrac{2}{5}\cdot\tfrac{1}{5}-\tfrac{3}{5}\cdot\bigl(-\tfrac{1}{5}\bigr) = \tfrac{1}{5}.$$

Därmed är

$$\quad dx\,dy = \biggl|\det\dfrac{\partial (x,y)}{\partial (u,v)}\biggr|\,du\,dv = \tfrac{1}{5}\,du\,dv.$$

commented 21 May 2014

Hej, jag undrar om jag som är registrerad till omtentamen den 26:e Maj ännu kan avanmäla mig och behålla mina bonuspoäng till Augusti istället?

Teacher commented 21 May 2014

Ja.

commented 23 May 2014

Hej

Vad gäller lokala undersökningar får man använda

$$f''_{xx}(a,b)\cdot f''_{yy}(a,b)-f''_{xy}(a,b)^{2}$$

som är en enklare variant av den kvadratiska formen. Får jobbet gjort bra mycket snabbare än \(Q(h,k)\). Är den för bekväm eller varför nämns den öht inte i kursen?

One user removed his/her comment
commented 23 May 2014

Tenta 2013-01-10 igen..fråga 8. Varför antas det att punkterna (+-1,+-2) ligger på ellipsen? Är det nåt man kan läsa ur rektangelns koordinater (känner inte igen sättet att skriva på, med hakparentes).

Teacher commented 23 May 2014

Hej Amadou,

Det handlar inte om att lösa uppgiften så snabbt som möjligt. Det är inte därför vi vill att du löser uppgifter. När du löser en uppgift så tycker jag att du ska använda en metod som gör att du verkligen förstår varför du får fram det svar du får, istället för att bara använda en färdigt formel som du lärt dig utantill och egentligen inte förstår något av.

Många gånger är det bättre för ens förståelse att ta flera steg tillbaka och härleda resultat. Det tar visserligen längre tid i början, men det är tid som man tjänar igen senare och gör att man enklare kan gå vidare till saker som bygger på detta. Det är först när man verkligen förstått en sak som man kan börja med att tänka på att göra saker på ett snabbare sätt.

I ditt exempel skulle jag vilja gå tillbaka och utgå från Taylors formel. Säg att du har den stationära punkten (x,y) = (1,1) till funktionen f(x,y) = x³ + y³ - 3xy och vill undersöka om punkten är ett lokalt max, min eller ingetdera.  Då börjar vi med att Taylorutveckla funktionen kring (x,y) = (1,1) eftersom Taylors formel talar om hur funktionen ser ut lokalt kring den punkten,

$$\begin{aligned} f(1+h,1+k) &= f(1,1) + \tfrac{1}{2}\bigl[f''_{xx}(1,1)h^2+2f''_{xy}(1,1)hk + f''_ {yy}(1,1)k^2\bigr] + \text{restterm}\\ &=-1 + \tfrac{1}{2}\bigl[6h^2-6hk+6k^2\bigr] + \text{restterm}\\ &= -1 + 3(h^2-hk+k^2)+\text{restterm.}\end{aligned}$$

Detta säger oss att i punkter (x,y) = (1+h,1+k), där h och k är små, så har funktionen väsentligen utseendet f(1+h,1+k) ≈ -1 + 3(h²-hk+k²), dvs de dominerande termerna är 3(h²-hk+k²). Vi skriver nu om dessa termer med kvadratkomplettering till

$$\quad 3(h^2-hk+k^2) = 3\bigl((h-\tfrac{1}{2}k)^2-(\tfrac{1}{2}k)^2+k^2\bigr) = 3\bigl((h-\tfrac{1}{2}k)^2+\tfrac{3}{4}k^2\bigr).$$

Nu ser vi de dominerande termerna är positiva när (h,k) ≠ (0,0). Detta betyder att så fort (x,y) = (1+h,1+k) avviker från (1,1) så kommer funktionsvärdet f(1+h,1+k) att få ett positivt bidrag från de dominerande termerna och därmed vara större än f(1,1). Funktionen måste alltså ha en lokal minimipunkt i (x,y) = (1,1).

Jämför ovanstående resonemang med harangen "Eftersom \(f''_{xx}(1,1)=6>0\) och \(f''_{xx}(1,1)f''_{yy}(1,1)-(f''_{xy}(1,1))^2 = 6\cdot 6-(-3)^2 = 27 > 0\) är punkten (x,y) = (1,1) en lokal minimipunkt". Detta är ingen förklaring av varför det är en lokal minipunkt utan bara en utantill-kunskap (och vad gör du om du glömt bort om det ska vara > 0 eller < 0?). 

Din minnesregel (som också kallas för abc-testet) fungerar dessutom bara när du har en funktion av två variabler. Metoden med att Taylorutveckla och undersöka den kvadratiska formen med kvadratkomplettering fungerar däremot även för funktioner av tre, fyra, ... variabler.

commented 23 May 2014

Hej

Jo jag vet att det är "dum"-alternativet till den kvadratiska formen (kanske därför amerikansk litteratur flitigt använder den hehe). Naturligtvis måste man förstå vad man gör jag undrade bara då den påminde mig om andraderivatatestet i envariabelanalys, ett enklare test än teckenstudium.

Teacher commented 23 May 2014

Hej Hermina,

Skrivsättet [-1,1]×[-2,2] betyder -1 ≤ x ≤ 1, -2 ≤ y ≤ 2 och rektangelns hörnpunkter är därför (±1,±2), så vad som sägs är att ellipsen måste gå genom rektangelns hörnpunkten.

Det går att komma fram till detta genom att först konstatera att ellipsen är spegelsymmetrisk i både x- och y-axeln så om en hörnpunkt ligger på ellipsen, t.ex. (1,2), så kommer alla fyra hörnpunkter automatiskt ligga på ellipsen. Frågan kan därför kokas ned till: Varför ligger hörnpunkten (1,2) på ellipsen?

Jo, antag att (1,2) inte ligger på ellipsen. Då ligger ellipsen utanför (1,2) (eftersom ellipsen ska ju innehålla hela rektangeln). I denna situation går det att minska på en av ellipsens halvaxlar så att den fortfarande innehåller hela rektangeln men har mindre area. Det går att minska halvaxeln tills ellipsen slår i hörnpunkten (1,2). Se figuren.

None

Man kan alltså utgå från att den sökta ellipsen (som har minst area) är en ellips som innehåller rektangelns hörnpunkter.

Tommy Ekola edited 26 May 2014

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande ska kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Vid all examination tillämpas KTH:s regler för tentamensskrivningar som finns att läsa i KTH:s regelverk. Alla som deltar i examinationen är skyldiga att sätta sig in i regelverket.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifterna utgör del A av tentamen, och dina bonuspoäng läggs till del A. Se sidan för bonuspoäng (under flik Seminarier) för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Bedömningskriterier Följande bedömningskriterier används vid tentamina, samt som återkoppling vid seminarierna:

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Mindre räknefel ger i allmänhet inte avdrag om de inte ändrar uppgiftens karaktär eller leder till orimligheter som borde ha upptäckts.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.


* Anmälan till tentamen 26 maj är öppen från den 14 april, till söndagen den 4 maj kl 24.00.
Om du redan är godkänd men vill tentera upp ditt betyg (s.k. plussning) så kan du inte anmäla dig via "Mina sidor" utan ska istället anmäla dig via en särskild blankett på matematiks studentexpedition.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Datum Tentamenstillfällen finns i slutet av varje period. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.


* Måndagen 17 mars, 2014, kl 08.00-13.00
* Måndagen 26 maj, 2014, kl 14.00-19.00
* Torsdagen 21 augusti, 2014, kl 14.00-19.00
Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen. Denna har en skrivtid på 90 minuter.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2014-05-26 med Lösningsförslag
* Tentamen 2014-03-17 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-08-22 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-05-27 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-03-12 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-01-10 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag och statistik
* Se även extentor

commented 26 May 2014

Tack Tommy för svaret - hade inte ens tänkt tanken att klamrarna var "villkorsklamrar" :-)

Tommy Ekola edited 28 May 2014

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande ska kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Vid all examination tillämpas KTH:s regler för tentamensskrivningar som finns att läsa i KTH:s regelverk. Alla som deltar i examinationen är skyldiga att sätta sig in i regelverket.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifterna utgör del A av tentamen, och dina bonuspoäng läggs till del A. Se sidan för bonuspoäng (under flik Seminarier) för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Bedömningskriterier Följande bedömningskriterier används vid tentamina, samt som återkoppling vid seminarierna:

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Mindre räknefel ger i allmänhet inte avdrag om de inte ändrar uppgiftens karaktär eller leder till orimligheter som borde ha upptäckts.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.


* Anmälan till tentamen 26 maj är öppen från den 14 april, till söndagen den 4 maj kl 24.00.
Om du redan är godkänd men vill tentera upp ditt betyg (s.k. plussning) så kan du inte anmäla dig via "Mina sidor" utan ska istället anmäla dig via en särskild blankett på matematiks studentexpedition.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Datum Tentamenstillfällen finns i slutet av varje period. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.


* Måndagen 17 mars, 2014, kl 08.00-13.00
* Måndagen 26 maj, 2014, kl 14.00-19.00
* Torsdagen 21 augusti, 2014, kl 14.00-19.00
Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen. Denna har en skrivtid på 90 minuter.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2014-05-26 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2014-03-17 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-08-22 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-05-27 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-03-12 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-01-10 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag och statistik
* Se även extentor

commented 30 May 2014

Hejsan Tommy jag undrar lite angående tentan bedömningskriterierna ovan vad anser ni är ett mindre räknefel? :)

Teacher commented 30 May 2014

Hej,

Det är förstås en omöjlig fråga att besvara i allmänhet. Den meningen som står i texten fångar nog trots allt andemeningen på ett bra sätt om vad vi anser vara ett mindre räknefel.

commented 7 June 2014

Hej, får bonuspoäng tas med till plussning?

Teacher commented 7 June 2014

Ja, bonuspoängen gäller även vid plussning.

commented 24 July 2014

Vem gör tentan den 21 augusti?

Teacher commented 24 July 2014

Examinator är Mattias Dahl.

One user removed his/her comment
One user removed his/her comment
Teacher commented 29 July 2014
commented 29 July 2014

Hej!

Då elevexpeditionen har sommarstängt undrar jag hur man går tillväga för att anmäla sig för att plussa flervarren vid augustitentan (man kan ju inte anmäla sig på nätet då).

Tacksam för svar! :)

Teacher commented 29 July 2014

Hej,  skicka ett mail till mig (tek@kth.se) så lägger jag in din ansökan nästa gång jag är på KTH.

Tommy Ekola edited 21 August 2014

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande ska kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Vid all examination tillämpas KTH:s regler för tentamensskrivningar som finns att läsa i KTH:s regelverk. Alla som deltar i examinationen är skyldiga att sätta sig in i regelverket.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifterna utgör del A av tentamen, och dina bonuspoäng läggs till del A. Se sidan för bonuspoäng (under flik Seminarier) för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Bedömningskriterier Följande bedömningskriterier används vid tentamina, samt som återkoppling vid seminarierna:

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Mindre räknefel ger i allmänhet inte avdrag om de inte ändrar uppgiftens karaktär eller leder till orimligheter som borde ha upptäckts.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.


* Anmälan till tentamen 21 augusti är öppen från den 1 juli, till söndagen den 10 augusti kl 24.00.
Om du redan är godkänd men vill tentera upp ditt betyg (s.k. plussning) så kan du fram till sista anmälningsdagen anmäla dig genom att skicka ett epost-meddelandet till elevexp@math.kth.se där du bifogar ditt namn, personnummer, kth-epost, program, kurskod och tentamensdatum.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Datum Tentamenstillfällen finns i slutet av varje period. Ordinarie tentamen för vissa program är omtentamen för andra.


* Måndagen 17 mars, 2014, kl 08.00-13.00
* Måndagen 26 maj, 2014, kl 14.00-19.00
* Torsdagen 21 augusti, 2014, kl 14.00-19.00
Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen. Denna har en skrivtid på 90 minuter.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2014-08-21 med Lösningsförslag
* Tentamen 2014-05-26 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2014-03-17 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-08-22 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-05-27 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-03-12 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-01-10 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag och statistik
* Se även extentor

 
Teacher Tommy Ekola posted 21 August 2014
 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

commented 19 January 2014
The content of this comment is hidden.
commented 20 January 2014
The content of this comment is hidden.
commented 20 January 2014
The content of this comment is hidden.
commented 20 January 2014
The content of this comment is hidden.
commented 20 January 2014
The content of this comment is hidden.
commented 21 January 2014
The content of this comment is hidden.

has hidden kommentaren 21 January 2014

Reason: ..........

has hidden kommentaren 21 January 2014

Reason: ..........

has hidden kommentaren 21 January 2014

Reason: ..........

has hidden kommentaren 21 January 2014

Reason: ..........

has hidden kommentaren 21 January 2014

Reason: ..........

has hidden kommentaren 21 January 2014

Reason: ..........
Teacher commented 21 January 2014

Här fanns en lite rörig och missvisande diskussion om seminarieuppgifterna. För att inte skapa onödig förvirring så har jag dolt den.

All information om seminarieuppgifterna finns på sidan Allmänt om seminarierna.

commented 21 January 2014

Seminarieuppgifterna kommer från boken och finns i fliken kursinnehåll.

commented 21 January 2014

Övningsboken alltså.

commented 22 January 2014

vart kan man hitta semenarie uppgifter?

commented 22 January 2014

Kan någon förklara om gruppindelning? Jag vet inte om jag tillhör nån grupp eller inte och vart kan man hittar detta? Och även seminarie upgifterna?!

MVH

Teacher commented 23 January 2014

Om du går in på din resultatsida så hittar du information om i vilken seminariegrupp du tillhör. Seminarieuppgifterna hittar du under kursinnehåll och allmän information om seminarierna under allmänt om seminarierna.

commented 23 January 2014

Tack Tommy!

MVH

commented 9 August 2014

Hej, en fråga inför omtentan... Hör bonuspoängen till enbart del A på tentan? 

Mvh Nadja

Teacher commented 9 August 2014

Ja, dina bonuspoäng adderas till den poängsumma du får på del A. Du kan dock maximalt få 12 poäng på del A.

 
July 2014
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

commented 18 March 2013

Hur får man redapå vilken seminarie grupp man tillhör ?

Teacher commented 18 March 2013

Nyss skickade vi ut epost-meddelanden till alla med information om seminariegruppen. Den informationen finns också under länken "Seminariegrupper" på din kursomgångssida (se högerspalten i den ruta som gäller för ditt program).

commented 23 May 2014

Var hittar jag lösningarna till seminarieuppgifterna? Många tentor  hänvisar till lösningarna till seminarieuppgifterna.

Teacher commented 23 May 2014

Tyvärr finns inga lösningar, men ställ gärna en fråga om du har problem med något av problemen.

commented 22 July 2014

Hej!

Skulle vilja veta svaret till uppgift e från seminarium 4? :)

Tack så mycket på förhand!

Mvh,

Yuwei

Teacher commented 22 July 2014

Ingen av uppgifterna på seminarium 4 har en e-uppgift. Vilken uppgift menar du egentligen?

One user removed his/her comment
commented 22 July 2014

Oj, fel - jag menade uppgift 3 :)

Teacher commented 23 July 2014

Se tentamen 2011-10-20 uppgift 3.

 
June 2014
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

One user removed his/her comment
commented 12 February 2014

Kontrollskrivningar finns inte, men vissa seminarier är som kontrollskrivningar, läs under Allmänt om seminarierna.

One user removed his/her comment
commented 11 June 2014

Fråga: om ordinarie tentamen gick i Mars, 2014, räknas bonuspoängen på första omtentamen i Augusti 2014?

Teacher commented 11 June 2014

Bonuspoängen för detta läsår gäller även i augustiperioden, men det är sista tentatillfället de gäller.

 
May 2014
Teacher Tommy Ekola posted 20 May 2014
commented 25 May 2014

Hej Tommy!

Jag anmälde mig till tentan i tid men har ej fått något mail om salsplacering för imorgon?

MVH

Johannes Törnqvist

Teacher commented 25 May 2014

Hej,

Du är inte anmäld till tentan, så för dig gäller reservplats/avanmäld plats.

commented 25 May 2014

Haha va? Jaha ok...

commented 26 May 2014

Ang. de lediga platserna från avanmälningar: lägger man beslag på dem här på hemsidan, alltså att man "reserverar" en sådan plats?

Och om det inte finns platser lediga, var väntar man de 45 minuterna? Finns det något "kösystem" för de platser som dyker upp efter 45 minuter?

Teacher commented 26 May 2014

Jag kommer lägga ut ett inlägg snart med en lista över avanmälda platser. Där kommer det också stå hur du går tillväga för att få en sådan plats.

Om du tvingas vänta 45 min på en plats så gör du det utanför tentasalen. Prata med tentavakten i början av tentan.

commented 26 May 2014

Okej, men vilken tentasal ska jag välja då? Sanorlikheten är ju inte så stor i varje enskild sal.

Teacher commented 26 May 2014

Det är relativt många avanmälda platser så du behöver nog inte gå runt till så många salar förrän du hittar en sal där det är färre väntande än antalet avanmälda platser.

 
Teacher Tommy Ekola posted 26 May 2014
 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

One user removed his/her comment
 
April 2014
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

commented 27 January 2014

Finns det inga seminarieuppgifter för Kapitel 3 som är rekommenderade för skrivningen? Tack på förhand!

commented 23 February 2014

Hur vet man vilken utav de tre tentorna som finns uppe man ska anmäla sig till? Ingen sådan specifik information har väl gått ut?

Teacher commented 23 February 2014

Av misstag har det blivit tre anmälningsformulär till tentan istället för ett. Det spelar ingen roll vilket formulär du använder för vi kommer slå ihop alla listor till en anmälningslista. Du behöver alltså inte anmäla dig på alla formulär utan det räcker med ett (t.ex. det första).

commented 17 April 2014

Tommy: Den kursplanering som vi fick ut i samband med kursstart skiljer sig lite från denna när det gäller vilka seminarieuppgifter man ska göra till olika seminarier. Bl.a står det i vår kursplan att uppgift 9.2 ska göras till seminarie 5 medan här står det att den ska göras till seminarie 6. Vad är det som gäller?, d.v.s. vilka uppgifter är till vilka seminarier?

Teacher commented 17 April 2014

Kursomgången för CDEPR och CMATD har de två sista seminarierna omkastade, så för oss gäller att seminarium 5 handlar om kurvintegraler och seminarium 6 om area- och trippelintegraler.

commented 25 April 2014

Hur är det med upg 8.15? Den är på weben markerad som sem.6 vilket då borde bli omkastat till sem.5? men pappren från föreläsningarna är den inte med på sem 5?

Teacher commented 25 April 2014

Den är lagd under seminarium 6 eftersom vi går igenom areaintegraler samma dag som seminarium 5 går.

 
March 2014

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

commented 17 January 2014

Hej, jag har en fråga. Jag läser om kursen och även om jag läser kursen med en omgång exempelvis CMETE1 så får jag bara gå på de här seminarierna? Och inte CMETE1s seminarietillfälle? 

commented 17 January 2014

Jag antar det, annars skulle de ju inte skapa speciella seminarietillfällen för omregistrerade. Det var så på kursen sf1624 när jag läste den i höstas i alla fall.

commented 18 January 2014

Ok, förr har man alltid varit med på samma seminarier som den omgång man läste med nämligen...

commented 24 January 2014

Hur fungerar det med seminarieuppgifterna då man har olika upplagor av övningsboken? 

Teacher commented 24 January 2014

Det är senaste upplagan som gäller. Om du har en äldre upplaga får du jämföra med en kompis.

Vänliga hälsningar, Mattias Dahl

One user removed his/her comment
commented 28 January 2014

Hej!

Det kanske skulle vara bra om det sattes in en extra sal och en extra assistent med tanke på hur många det var som kom på seminariumet. Det var en omöjlighet att få plats om man hade föreläsning i kursen 15-17 och sen seminarium 17-19. Det var nämligen fullt i alla salar redan 16.30 vilket skapar en minst sagt ohållbar situation för de flesta av oss som måste läsa kursen igen. 

Mvh Bobby

Teacher commented 28 January 2014

Vi försöker ordna fler seminariesalar om det går. Information kommer!

commented 28 January 2014

Toppen! Och tack, för snabbt svar. :)

Teacher commented 28 January 2014

Nu finns en extra grupp, se Grupp 4 här ovanför!

commented 2 February 2014

Jag missade seminarie ett, och är omregistrerad, kan jag komplettera det i efterhand? Dessutom undrar jag om det finns plats kvar i någon grupp? Grupp 4 skulle passa mig bäst!

Teacher commented 4 February 2014

Se sidan med svar på Vanliga frågor

commented 5 February 2014

Hej! Jag kommer inte kunna gå på seminarie 6 med min ordinarie grupp 2 då jag har förhinder på måndagen.(3/3) Kan jag gå onsdagen istället? Måste jag säga till det till någon?

Teacher commented 5 February 2014

Hej,  Jag har svarat via epost.

commented 30 March 2014

Hej!

Jag ska gå på seminarierna för omregistrerade nu i period 4 men jag har samma problem som ovan, jag kommer inte kunna gå på seminarie 3 med min ordinarie grupp (förhoppningsvis 4) p.g.a. krock. Kan jag gå på tisdagens tillfälle då? 

Teacher commented 31 March 2014

Hej,

Du kan gå på tisdagens seminarium 3 i mån av plats, men du är inte garanterad en plats annat än i din ordinarie grupp.

 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

One user removed his/her comment
One user removed his/her comment
 
Event Tentamen, 11 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 24 March 2014
Show more similar (22)
Event Seminarium, 14 May 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 7 May 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 16 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 9 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 2 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 22 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 12 May 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 28 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 14 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 7 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 31 March 2014 17:00
Changed by scheduling staff 11 February 2014
Event Seminarium, 13 May 2014 17:00
Changed by scheduling staff 3 February 2014
Event Seminarium, 29 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 3 February 2014
Event Seminarium, 15 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 3 February 2014
Event Seminarium, 8 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 3 February 2014
Event Seminarium, 1 April 2014 17:00
Changed by scheduling staff 3 February 2014
Event Seminarium, 29 January 2014 17:00
Changed by scheduling staff 28 January 2014
Event Seminarium, 12 February 2014 17:00
Changed by scheduling staff 28 January 2014
Event Seminarium, 19 February 2014 17:00
Changed by scheduling staff 28 January 2014
Event Seminarium, 5 February 2014 17:00
Changed by scheduling staff 28 January 2014
Event Seminarium, 26 February 2014 17:00
Changed by scheduling staff 28 January 2014
Event Seminarium, 5 March 2014 17:00
Changed by scheduling staff 28 January 2014
January 2014
Scheduling staff created event 8 January 2014
Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 January 2014

Teacher Karim Daho edited 19 January 2014

Seminarium

Teacher Karim Daho edited 21 January 2014

Seminarium 1 för omregistrerade

commented 24 January 2014

Hej,

Jag undrar vart man kan hitta seminarieuppgifterna?

commented 25 January 2014

Tjena, du hittar de på "kursinnehåll". De uppgifterna där det står "sem1", alltså är det speciellt utvalda uppgifter i övningsboken :P

commented 25 January 2014

Tack så mycket :0)

 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 6 December 2013

commented 16 January 2014

Hej,

Undrar om det är just denna bok som ska användas till flervariabelanalys eller duger det med den också : Flervariabelanalys med linjär algebra av Torbjörn Kolsrud ?!

MVH

Waheed

 
Scheduling staff created event 8 January 2014
Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Karim Daho edited 19 January 2014

Seminarium

Teacher Karim Daho edited 21 January 2014

Seminarium 6 för omregistrerade

 
Scheduling staff created event 8 January 2014
Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 January 2014

Teacher Karim Daho edited 19 January 2014

Seminarium

Teacher Karim Daho edited 21 January 2014

Seminarium 5 för omregistrerade

 
Scheduling staff created event 8 January 2014
Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 January 2014

Teacher Karim Daho edited 19 January 2014

Seminarium

Teacher Karim Daho edited 21 January 2014

Seminarium 4 för omregistrerade

 
Scheduling staff created event 8 January 2014
Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 January 2014

Teacher Karim Daho edited 19 January 2014

Seminarium

Teacher Karim Daho edited 21 January 2014

Seminarium 3 för omregistrerade

 
Scheduling staff created event 8 January 2014
Scheduling staff removed the event 13 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 13 January 2014

Teacher Karim Daho edited 19 January 2014

Seminarium

Teacher Karim Daho edited 21 January 2014

Seminarium 2 för omregistrerade

 
September 2013
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

commented 30 August 2012

20/10 -11 tentan upg. 5 Vad händer med jacobianen när bytet till polära koordinater görs?

Teacher commented 30 August 2012

Det görs aldrig något byte till polära koordinater utan r är en konstant (cylinderns radie)

commented 3 September 2012

Kommer ni lägga upp lösningsförslag på kompletteringstentan?

Teacher commented 3 September 2012

Nej, vi brukar varken lägga upp kompletteringstentor eller lösningar. Den kommer dock bli rättad ganska snabbt så du får resultatet inom några dagar (och kan då hämta ut den på expeditionen).

commented 4 September 2012

Skriver du här eller så när ni rättat de?

Teacher commented 4 September 2012

Visst.

Teacher commented 26 September 2012

Anmälan till tentamen 19 oktober

Sista anmälningsdag för tentamen den 19 oktober är söndagen den 30 september kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Den som vill tentera upp sitt betyg (s.k. plussare) ska anmäla sig på matematiks studentexpedition denna vecka.

Teacher commented 10 October 2012

Nu är placeringen för tentamen den 19 oktober, 8:00-13:00 färdig. På din personliga resultatsida kan du se i vilken sal du ska skriva.

Kom ihåg att ta med fotolegitimation. För att få skriva tentamen får du inte komma senare än 45 minuter efter skrivtidens början.

För de som missat att anmäla sig finns ca 5 reservplatser i salen F1. Det är "först till kvarn" som gäller för dessa platser. Efter 45 minuter kan man även ta outnyttjade platser.

Lars Filipsson edited 19 October 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum Period 1 ht 2012 För CMETE2:


* Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen sker i januari 2013.
Period 3 vt 2013 Datum meddelas senare

Period 3-4 vt 2013 Datum meddelas senare

Period 4 vt 2013 Datum meddelas senare

Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

David Rydh edited 1 November 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum Period 1 ht 2012 För CMETE2:


* Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 10 januari 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3 vt 2013 Datum meddelas senare¶ Period 3-4 vt 2013 Datum meddelas senare¶ Period 4 vt 2013 Datum meddelas senare¶
* Ordinarie tentamen den 12 mars 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen i juni 2013.
Period 3-4 vt 2013 och period 4 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen i augusti 2013.
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Tommy Ekola edited 5 November 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum Period 1 ht 2012 För CMETE2:


* Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 10 januari 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 12 mars 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen i juni 2013den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3-4 vt 2013 och period 4 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen i augusti 2013.
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher commented 12 December 2012

Anmälan till tentamen 10 januari

Sista anmälningsdag för tentamen den 10 januari är söndagen den 16 december kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Den som vill tentera upp sitt betyg (s.k. plussare) ska anmäla sig på matematiks studentexpedition denna vecka.

Teacher commented 19 December 2012

Nu är placeringen för tentamen torsdagen den 10:e januari, 8:00–13:00 färdig. På din personliga resultatsida kan du se i vilken sal du ska skriva.

Kom ihåg att ta med fotolegitimation. För att få skriva tentamen får du inte komma senare än 45 minuter efter skrivtidens början.

För dem som missat att anmäla sig finns 17 reservplatser i salen Q1. Det är "först till kvarn" som gäller för dessa platser (ingen anmälan). Efter 45 minuter kan man även ta outnyttjade platser.

commented 4 January 2013

Hej! För oss "plussare" till tentan den 10e: var kommer vi att skriva och hur/när får vi veta detta?

Teacher commented 4 January 2013

Gå in på din personliga resultatsida. Där står var du ska sitta.

commented 4 January 2013

Har examination även gjort en modtenta, eller är det bara oktobertentan som går att kika på?

Teacher commented 4 January 2013

Det finns ingen modelltenta utan det är tentorna sedan 2011-10-20 som är mest relevanta. (Kursen har inte förändrats sedan förra läsåret.)

commented 5 January 2013

Om det är så att man är anmäld att plussa tentan, men väljer att inte skriva den - måste detta föranmälas på något sätt?

Teacher commented 5 January 2013

Nej, du behöver inte göra något.

Tommy Ekola edited 10 January 2013

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum Period 1 ht 2012 För CMETE2:


* Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 10 januari 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 12 mars 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3-4 vt 2013 och period 4 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen i augusti 2013.
Tidigare tentamina
* Tentamen 2013-01-10 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher commented 10 January 2013

Lösningarna till dagens tentamen är nu upplagda på denna sida.

Tyvärr är vi lite underbemannade i rättningen av tentan så det kommer ta minst en vecka innan den är rättad.

Teacher commented 17 January 2013

Tentamen 10 januari rättad

Gå till denna sida för att se ditt resultat. Statistik finns på denna sida.

Tentorna finns för uthämtning i mattes studentexpedition imorgon och resultaten kommer bokföras i ladok troligtvis under nästa vecka. De som fick betyg FX kommer få information om kompletteringstentan via epost.

commented 19 January 2013

ungefär när kommer mail om kompletteringstentamen att skickas ut?

Teacher commented 19 January 2013

Med all sannolikhet nästa vecka.

commented 21 February 2013

Hej. Finns det något annat tillfälle mellan 12e mars och 27e maj där man kan skriva en flervariabelstenta? Vare sig det är ett omtenta tillfälle eller ordinarie tentamen?

Med vänlig hälsning, Mary

Teacher commented 21 February 2013

Nej, de återstående tentorna detta läsår går i mars, maj och augusti

Teacher commented 21 February 2013

Anmälan till tentamen 12 mars

Sista anmälningsdag för tentamen den 12 mars är söndagen den 24 februari kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor. Det är många anmälda (just nu 785 st) och därför är det extra viktigt att anmäla sig eftersom det troligtvis inte blir många reservplatser.

Den som vill tentera upp sitt betyg (s.k. plussare) ska anmäla sig på matematiks studentexpedition denna vecka.

commented 23 February 2013

Hej!Jag upptäckte i onsdags att jag inte var kursregistrerad och kan inte anmäla mig till tentan (jag har däremot kunnat anmäla mig till KSar och gå på seminarier) och har försökt ringa till matematikexpeditionen varje dag sedan dess men aldrig kommit fram. Går detta att fixa innan imorgon? Om inte, kan jag försöka på måndag igen och kanske säkra en plats ändå?

mvh Astrid

Teacher commented 23 February 2013

Jag har lagt ett meddelande till kurssekreteraren om att du vill bli registrerad och delta på tentan. Såvida det inte är något problem med att registrera dig så finns goda förhoppningar att du får en plats på tentan. (Annars kan du gå till eventuella reservsalar.)

commented 23 February 2013

Tack så mycket för hjälpen!

commented 25 February 2013

Hej

Märkte precis också att jag inte var kursanmäld och därmed inte sett tenta anmälan..

Går de att ordna ?

Mvh Sixten

Teacher commented 25 February 2013

Jag har skickat din förfrågan till kurssekreteraren som har hand om salsplaceringen. Om du har tur så går det, annars får du skriva i eventuell reservsal.

commented 25 February 2013

Jag kontaktade Kerstin med hon säger att jag måste göra ett kursval, vad det nu innebär, så jag är fortfarande inte registrerad på SF1626 och kunde därmed inte anmäla mig på tentanem den 12 mars. Vad gör man nu?

Teacher commented 25 February 2013

Prata med din studievägledare så får du hjälp.

commented 28 February 2013

Jag har en fråga angående lösningsförslaget till tenta 2013-01-10
Både fråga 4 och 5 innehåller momentet att räkna ut determinanten till en Jakobimatris (integrationselement). I fråga 5 tar man J\(\exp -1\), men i fråga 4 nöjer man sig endast med J. Vad kommer detta av?

One user removed his/her comment
Teacher commented 28 February 2013

I de två uppgifterna görs variabelbytet åt olika håll: I Uppgift 4 har vi uttryck för \(x, y\) som funktioner av de nya variablerna \(r, \varphi\), i uppgift 5 har vi de uttryck för de nya variablerna \(u, v\) som funktioner av \(x, y\).

commented 7 March 2013

Tack!
Då undrar jag en annan sak ang. fråga 5 på tenta 2012-06-04
När man ska beräkna dubbelintegralen, borde man inte då kunna parametrisera områder D:
x = cos(t)
y = 1 + sin(t) , där t varierar mellan 0 och 2 pi
Svaret får jag då till 22 pi (och inte 11 pi). Varför?

Teacher commented 7 March 2013

Om du skriver din parametrisering som

$$\quad (x,y) = (0,1) + (\cos t,\sin t)$$

så kanske du lättare ser att det du gör är att du parametriserar cirkeln med medelpunkt i (0,1) och radie 1, dvs randcirkeln till området D.

För att du ska parametrisera hela cirkelskivan D så behöver du även variera radien med en parameter r, dvs

$$\quad (x,y) = (0,1) + (r\cos t, r\sin t)$$

där r och t är parametrar; r går mellan 0 och 1, och t går mellan 0 och 2π.

En tumregel är att man behöver en parameter för att parametrisera ett en-dimensionellt objekt (t.ex. en cirkel) och två parametrar för att parametrisera ett två-dimensionellt objekt (t.ex. en cirkelskiva).

commented 8 March 2013

Hej! Jag har ett problem med att bestämma integrationsgränser. Till exempel ten uppgift 2 2011-10-20. Delområde 2: x ligger mellan 1 och 2 och för y har man den undre gränsen -x och den övre gränsen -3x+4, jag förstår att det ska vara -x och -3x men hur kan man se eller beräkna +4? Säkert inget svårt men jag får bara inte till det.

Teacher commented 8 March 2013

Den övre gränsen är den räta linje som går genom punkterna (1,1) och (2,-2). Om vi skriver den linjen som y = kx+m så får vi fram ett ekvationssystem för k och m genom att stoppa in punkterna (1,1) och (2,-2),

$$\quad\begin{aligned}1 &= k\cdot 1 + m\\ -2 &= k\cdot 2+m\end{aligned}$$

Detta system har lösningen k = -3 och m = 4. Därför är y = -3x + 4.

commented 8 March 2013

Jahaa! Åh vad bra att det var så man skulle göra, hade passerat mig helt. Tack!

commented 8 March 2013

Hej på fråga sex från tentan  20120816 får jag svaret \(4\Pi /R\) och jag använder mig av den hårda vägen genom att först skriva F som funktion av lambda och theta och sedan . Då får jag som lösningen visar 

$$m=F(r(\lambda ,\theta))=1/R^3(1,1,1)$$

Rymdpolära koordinaterna x,y,z

$$(r(\lambda ,\theta))=(Rcos(\lambda)sin(\theta ),Rsin(\lambda)sin(\theta),Rcos(\theta)$$

Sedan partialbråksuppdelar jag och med avseende på theta först och sedan lamda och kryssar dem i den ordningen och får då \(N=(r(\lambda ,\theta))Rsin(\theta))\)

Efter det så tar jag och löser integralen\(\iint_{D}m\cdot N d\theta d\lambda\) över område d där theta går mellan o och pi och lamda mellan 0 och två pi.

$$\iint_{D}m\cdot N d\theta d\lambda= 1/(R\exp3) R\exp 2 \iint_{D}m\cdot N d\theta d\lambda= 4\Pi /R$$

Vart gör jag fel?

Teacher commented 8 March 2013

Du missar ett R. Om vi använder dina beteckningar så är

$$\quad \overline{m} = \dfrac{1}{R^3} (r(\lambda,\theta))$$

och det ger sedan att

$$\quad \overline{m}\cdot\overline{N} = \dfrac{1}{R^3}\,R\sin\theta\:\overline{r}(\lambda,\theta)\cdot\overline{r}(\lambda,\theta) = \dfrac{1}{R^3}\,R\sin\theta\:R^2 = \sin \theta$$

som du därefter integrerar över 0 ≤ θ ≤ π, 0 ≤ λ ≤ 2π och det ger 4π.

commented 9 March 2013

Ställer en följdfråga på uppg 6 från tentan 2012-03-12 Skall man bestämma potentialen på \(\frac{E=k(x,y,z)}{(x^2+y^2+z^2)^(3/2)}\) betyder det att man ska tolka att det står till detta \(E=\left[x,y,z \right]=\frac{k}{x^2+y^2+z^2)^(3/2},\frac{k}{x^2+y^2+z^2)^(3/2},\frac{k}{x^2+y^2+z^2)^(3/2}\)

Eller skall man tolka det som att de står till

$$E=\left[x,y,z \right]=\frac{kx}{x^2+y^2+z^2)^(3/2)},\frac{ky}{x^2+y^2+z^2)^(3/2)},\frac{kz}{x^2+y^2+z^2)^(3/2)}$$

 

Teacher commented 9 March 2013

Det är den sista tolkningen som är rätt.

commented 19 April 2013

Hej! 

Vem ska jag meddela att jag har dyslexi och har rätt till 50% längre skriv tid på tentamen ?

Teacher commented 19 April 2013
commented 19 April 2013

Jag har redan ett intyg från KTH grejen är att jag vill ha 50% extra tid på tentan i flervariabeln nu den 27 maj hur löser ni det?

Teacher commented 19 April 2013

Om du har ett intyg från Funka på att du ska ha 50% extra skrivtid så är det redan inlagt i systemet och vi får sedan den informationen när anmälningslistorna laddas ned. (Jag kan faktiskt redan nu se i anmälningslistan att du ska ha extra skrivtid, så informationen finns där.)

One user removed his/her comment
commented 23 May 2013

Hur ser taylors formel ut när man räknar ut taylorpolynomet av grad 1 med 2 variabler?

Teacher commented 23 May 2013

Taylorutveckling av funktionen f(x,y) kring punkten (a,b):

$$\quad f(a+h,b+k) = f(a,b) + f'_x(a,b)h + f'_y(a,b)k + \text{restterm.}$$

Där resttermen har utseendet

$$\quad \text {restterm} = |(h,k)|\,B(h,k) = \sqrt{h^2+k^2}\,B(h,k)$$

och B(h,k) är en begränsad funktion i en omgivning av (h,k) = (0,0).

commented 23 May 2013

Hej igen! Ang tenta 2013-03-12. a uppgiften

Varför kan man sätta detta villkor?

h, k < 0

MVH Michaéla

Teacher commented 24 May 2013

Det är bara riktningar (h,k) utifrån punkten (1,1) som pekar in i kvadraten D som ska undersökas. Om du tittar på bilden i lösningen så ser du att (h,k) ska befinna sig i tredje kvadranten av hk-planet, dvs att h ≤ 0 och k ≤ 0.

commented 24 May 2013

Hej! 

På uppgift 4b på tentan från 2013-03-12 kan man istället för att hitta potetialen räkna som om det vore en "vanlig" flödesintegral och parameterisera funktionen? 

MVH Taylor 

commented 24 May 2013

Ok, men jag förstår faktiskt inte varför de hamnar i tredje kvadranten. v pekar väl inåt i alla kvadranter?

Tack för svar!

Teacher commented 24 May 2013

@Taylor: Ja, du kan välja en kurva och beräkna kurvintegralen via parametrisering.

Teacher commented 24 May 2013

@Michaéla: I bilden nedan har jag ritat in fyra vektorer (h,k) som pekar i fyra olika riktningar:

 • Vektorn v₁ = (h,k) har h < 0 och k < 0.
 • Vektorn v₂ = (h,k) har h < 0 och k > 0.
 • Vektorn v₃ = (h,k) har h > 0 och k > 0.
 • Vektorn v₄ = (h,k) har h > 0 och k < 0.

Från bilden framgår att för att v = (h,k) ska peka in i D så måste ≤ 0 och k ≤ 0 (dvs fall 1 ovan).

None

commented 24 May 2013

Hej!

I lösningsförslaget till uppg 1A i ten 2012-06-04 så får ni gradg(2,1,-1)=(-1,-2,4). Jag får z till minus 4, dvs =(-1,-2,-4).

Har jag räknat fel lr?

Teacher commented 24 May 2013

Får du samma ∂g/∂z som lösningsförslaget?

commented 24 May 2013

nej, och jag hitta ett fel jag gjort. Tack!

commented 25 May 2013

Tack för bra förklaring!

One user removed his/her comment
commented 25 May 2013

Hejsan igen! Nu har jag en till fråga.. på tentamen 2012-19-20 uppg 9 så fås y av roten ur(1-z2-x2). Det jag undrar är varför utesluts den negativa roten? I uppgiften anvöns enbart y = den positiva roten!

Tack för svar

Teacher commented 25 May 2013

I uppgiftstexten står det att y ≥ 0.

commented 25 May 2013

Hej! Jag undrar hur man får fram enhetsnormalen som behövs när man ska bestämma flödet av fältet i uppgift 5, tentamen 2011-10-20. 

Tack för svar! 

Teacher commented 25 May 2013
One user removed his/her comment
Teacher commented 26 May 2013

Taylors formel för tre variabler kan du till exempel se här (se sid 3):

http://ingforum.haninge.kth.se/armin/ALLA_KURSER/SF1626/TAYLOR.pdf

Formelsamling är inte tillåten på tentan.

commented 26 May 2013

Fråga 9, tenta 2013-03-12, varför optimerar man på enhetscirkeln?

commented 26 May 2013

Fråga 8 på tentamen 2013-01-10: Hur ser rektangeln egentligen ut? Eftersom rektangeln ska vara [-1,1]x[-2,2] blir den ju noll...

Teacher commented 26 May 2013

@Annie: Punkten (x,y) är fix och lika med (1,1). I den punkten optimerar du \(f'_{\boldsymbol{v}}(1,1)\) över alla enhetsvektorer v = (h,k) som pekar in i D (dvs h ≤ 0 och k ≤ 0) och om (h,k) ska vara en enhetsvektor måste h² + k² = 1. Det är därför du får en enhetscirkel att optimera över.

@Rebecca: [-1,1]×[-2,1] betyder rektangeln där -1 ≤ x ≤ 1 och -2 ≤ y ≤ 2.

commented 26 May 2013

Hej!

Jag kan inte hitta vilka salar som är reservsalar för tentamen imorgon den 27e maj. Är det någon som vet vilka salar som gäller?

commented 26 May 2013

En fråga i sista minuten, förstår om ni inte svarar!

2013-03-12, uppgift 8. När variabelbytet utförs och detatminanten bli -1\2, varför tas minus tecknet bort?

Mvh Michaéla 

commented 26 May 2013

Det kan jag svara på Michaela!

När man gör variabelbyte så ersätts dxdy = |J|dudv, det vill säga absolutbeloppet av determinanten! Alltså blir det |-1/2| = 1/2

commented 27 May 2013

Tack så hemskt mycket!

Tommy Ekola edited 27 May 2013

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Om du vill tentera igen för högre betyg (s.k. plussning) ska du anmäla dig på matematiks studentexpedition.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum Period 1 ht 2012
* Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 10 januari 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 12 mars 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3-4 vt 2013 och period 4 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 22 augusti 2013 kl 14:00-19:00.
Tidigare tentamina
* Tentamen 2013-05-27 med Lösningsförslag
* Tentamen 2013-03-12 med Lösningsförslag
* Tentamen 2013-01-10 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

commented 3 August 2013

tentamen 27/5 - 2013. upg 4b. hur får man fram pi/6 som ska vara vinkeln till punkten (0,1,sqrt(3))

One user removed his/her comment
One user removed his/her comment
commented 3 August 2013

Om du tittar på rz-planet där 'r' är avståndet till z-axeln, vill du ha vinkeln 'θ' mellan vektorn '(1,sqrt(3))' och z-axeln. Eftersom vektorns längd är '2' får vi att 'sin(θ)=1/2' eller 'cos(θ)=sqrt(3)/2' och därmed 'θ=π/6'.

commented 3 August 2013

Använd sen en annan variabel för beteckning av avståndet till origo :) t.ex. 'R'.

Assistant commented 4 August 2013

Hej Fredrik!

Vinkeln \(\theta\) går mellan z-axeln och vektorn ut till den aktuella punkten. I den här uppgiften är \(\theta\) alltså vinkeln mellan z-axeln och vektorn från origo till (0,1,sqrt(3)).

Eftersom vi inte rör oss alls i x-planet (alla koordinater 0), kan vi studera bara yz-planet. Tänk dig den rätvinkliga triangel som går mellan origo, (0, 1, sqrt(3)) och (0,0,sqrt(3)). Den räta vinkeln ligger alltså vid punkten (0,0,sqrt(3)). \(\theta\) kan man nu få fram genom att beräkna till exempel tan \(\theta\) = 1/sqrt(3). Inom det möjliga intervallet för \(\theta\), uppfylls detta av \(\theta = \pi/6\).

/Rebecca

commented 11 August 2013

Hej! 

Har lite problem med att förstå hur man tar fram en potential till ett vektor fält.

skulle någon kunna förklara? 

commented 11 August 2013

Låt

None

vi söker då en potential 'U(x,y,z)' där

None

alltså

None.

Vi integrerar upp ovanstående uttryck och får

None

därefter löser vi systemet och får en potential 'U'.

commented 11 August 2013

Uppgift 9.29

Vi söker då en potential 'U(x,y)' där

None.

Sedan integrerar vi upp uttrycket och får

None

detta ger att

None

där 'C' är en konstant.

Assistant commented 11 August 2013

Hej, Fredrik!

Jag tar tre dimensioner, två fungerar likadant.

Vi har vektorfältet F(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)), och vill hita en funktion U sådan att:

$$\left\{ \begin{matrix} \frac{\partial U}{\partial x} = P \\ \frac{\partial U}{\partial y} = Q \\ \frac{\partial U}{\partial z} = R\end{matrix} \right.$$

Var och en av dessa ekvationer kan integreras, så att man får:

$$\left\{ \begin{matrix} U(x, y, z) = \int P(x, y, z)dx \\ U(x, y, z) = \int Q(x, y, z) dy \\ U(x, y, z) = \int R(x, y, z)dz \end{matrix} \right.$$

det vill säga primitiva funktioner till P, Q respektive R, med avseende på var sin variabel.

Det man gör är då att man väljer ut vilken av de tre integralerna som ser lättast ut att utföra, till exempel den första, och utför den. Då får man att \(U(x, y, z) = \int P(x, y, z) dx = \hat P (x, y, z) + g(y, z)\)

Där är \(\hat P\) en primitiv till P med avseende på x. g(y, z) är där av samma anledning som man får en integrationskonstant när man tar fram endimensionella primitiver: Den kan vara vad som helst, eftersom den ändå försvinner när man deriverar m.a.p. x. Med ett konkret exempel kommer alltså \(\hat P\) vara något konkret uttryck av x, y och z, medan funktionen g fortfarande är okänd, och man skriver helt enkelt g(y, z).

Nästa steg tycker jag är att derivera U med avseende på y och z, och jämföra med Q och R. Man får då med den okända termen \(g'_y(y, z)\) respektive

Assistant commented 11 August 2013

... respektive \(g'_z(y, z)\) i de båda uttrycken. Går det att välja g på ett sådant sätt att U:s derivator blir rätt?

Om man hittar ett sådant g (ibland funkar 0, hurra!), har man hittat en potential. Om man lyckas visa att det inte går, har man bevisat att det inte finns någon potential.

/Rebecca

One user removed his/her comment
Tommy Ekola edited 22 August 2013

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3 Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Om du vill tentera igen för högre betyg (s.k. plussning) ska du anmäla dig på matematiks studentexpedition.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum Period 1 ht 2012
* Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 10 januari 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 12 mars 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
Period 3-4 vt 2013 och period 4 vt 2013
* Ordinarie tentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
* Ordinarie omtentamen den 22 augusti 2013 kl 14:00-19:00.
Tidigare tentamina
* Tentamen 2013-08-22 med Lösningsförslag
* Tentamen 2013-05-27 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-03-12 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2013-01-10 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-10-19 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag och statistik 
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag och statistik
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag och statistik
* Se även extentor

commented 23 August 2013

Hej jag har en fråga angående facit till tentamen 2013-08-22. På fråga 7 beskrivs triangelns område som x=-1, 0=< y =<z och 0=<z=<2. Jag försöker rita upp det området men kommer fram till att det område istället beskriver en triangel med hörnen i (-1,0,0), (-1,0,2) och (-1,2,2), Borde inte olikheten till triangeln i fråga vara x=-1, z=<y=<2 och 0=<z=<2?

Teacher commented 23 August 2013

Jo, du har rätt, det var ett fel tidigare! Om du laddar ner lösningarna igen ser du den nya (förhoppningsvis korrekta) versionen.

commented 2 September 2013

Hej ! Jag ara undrar när nästa tenta tillfälle är 

Teacher commented 2 September 2013

Under läsåret 13-14 ges denna kurs i perioderna 3 och 4. Tentor kommer i slutet av dessa perioder.

commented 3 September 2013

Hej! Jag har en fråga angående kompletteringstentamen. I mailet som man fick så står det att uppgifterna på kompletteringen kommer vara utav samma karaktär som B-uppgifterna på tentamen, innebär det att det kommer vara samma "typ" av tal som tal 4,5,6 på tentan 13-08-22? Dvs en minsta - största värde, taylor och sfärisk volym?

Tack på förhand

Teacher commented 3 September 2013

Nej, det betyder inte att frågorna handlar om samma sak som på tentan. Vad som avses är att frågorna är av ungefär samma svårighetsgrad och omfattning som B-uppgifterna.

commented 3 September 2013

Man kan ju alltid hoppas! Men då vet jag det, tack för snabbt svar!

 
July 2013
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

commented 21 March 2013

Hej jag tror inte jag är kursregistrerad då jag inte kan anmäla mig till kontroll skrivningen

Teacher commented 21 March 2013

Anmälningsformuläret till KS1 aktiveras först imorgon (22 mars), men du har rätt i att du inte var registrerad. Jag har bett kursadministratören registrera dig.

commented 21 March 2013

Hej, jag har heller inte blivit kursregistrerar och kan således inte anmäla mig till KS1 som öppnar imorn

commented 21 March 2013

Hej, jag har inte heller blivit registrerad på kursen...

Teacher commented 21 March 2013

@Erik och @Johannes: Kursadministratören har nu fått i uppdrag att kursregistrera er.

commented 21 March 2013

Hej, jag är inte heller registrerad på kursen än. Tänkte gå kursen med Open om det gör någon skillnad för registrering, kommer från datateknik som inte går den längre.

Teacher commented 21 March 2013

David, du är redan registrerad på kursen.

commented 22 March 2013

Hej! Jag tror inte att jag är kursregistrerad

commented 22 March 2013

Hej, jag behöver bli kursregistrerad.

Teacher commented 22 March 2013

@Sebastian & @Luciano: Ivägskickat till kursadministratören och hon återkopplar när ni är registrerade (troligtvis på måndag).

commented 24 March 2013

Hej jag vill också bli kursregistrerad, och gärna tillsammans med CKEMV och CBIOT-programmen. Jag skickade ett mail till Anne Riddarström men har inte fått något svar.

Rikard Israelsson

Teacher commented 24 March 2013

Jag påminner Anne på måndag.

commented 25 March 2013

Hej, jag behöver också bli kursregistrerad. Det står att jag är kursanmäld på mina sidor men jag kan inte anmäla mig till KS1.

Tack på förhand.

Teacher commented 25 March 2013

@Alexander: Överlämnat till kursadministratören. Hon återkopplar.

commented 16 July 2013

Jag är inte kursregistrerad i kursen SF1626, fastän det står på mina sidor att jag har kursen! Jag behöver bli inskriven för att kunna göra omtentan i augusti!

Teacher commented 16 July 2013

Tyvärr finns det ingen på plats som kan registrera dig. Jag har skickat ett meddelande till kurssekreteraren om att du vill bli kursregistrerad och hon kommer återkoppla till dig när hon är tillbaka från semestern i början av augusti. 

Teacher commented 16 July 2013

Såg precis att hon har semester till den 12 augusti. Därför har jag lagt in dig bland plussarnas ansökningar. Om du har tur så får du en plats, annars är det reservplatserna som gäller för dig.

 
June 2013
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

commented 6 April 2013
Hej! Jag undrar om sal E31 ligger i KTH i stan eller kista? tackar för ett svar
Teacher commented 6 April 2013

Ett tips: Om du i schemat här på social klickar på E31 så får du upp information om salen. Här är informationen.

commented 6 April 2013

En bra tumregel kan vara att kurser som börjar sin kurskod med ett "I" oftast examineras i Kista och kurser som börjar på andra bokstäver i sin kurskod än "I" oftast examineras på Campus Valhallavägen. 

commented 28 May 2013

Hej! Jag kan inte längre gå in och se mina resultat? När jag trycker på resultat så finns inte den sidan!

MVH MIchaéla

Teacher commented 28 May 2013

Det borde vara fixat nu.

commented 3 June 2013

Kommer inte in på resultatsidan...

Teacher commented 3 June 2013

Det fungerar fint för mig. Vilken typ av felmeddelande får du?

commented 3 June 2013

skulle inte resultatet vara uppe idag? jag har kollat både resultatsidan och ladok!

commented 3 June 2013

oj förlåt hitta det!

commented 3 June 2013

Hej,

Jag undrar när kompleteringen kommer att ske och hur kommer den att genomföras?

Teacher commented 3 June 2013

Ett epost-meddelande kommer inom kort gå ut till de som fått Fx med mer information om datum och sal.

I denna tråd finns lite allmän information om kompletteringstentan.

commented 3 June 2013

Efter att ha letat länge lyckades jag till slut hitta länken till statistiken för den här kursen. Vore utmärkt om den hamnade lite mer exponerat på den här sidan.

http://www.math.kth.se/math/GRU/2012.2013/SF162X-resultat/statistik/tentamina/SF1626_2013-05-27.html

Teacher commented 3 June 2013

Jag har nu lagt in en länk till statistiken till varje extenta på denna sida.

commented 4 June 2013

Min tentamen har inte blivit fullständigt rättad då uppgift 4,5 och 6 är glömda. Varför detta? Var vänder jag mig för hjälp?

commented 4 June 2013

Uppgifterna 4 och 5 är nämligen markerade med streck trots att jag har lämnat in svar på uppgifterna. Ni får se till att lägga in bedömning på dessa uppgifter senast imorgon.

Teacher commented 4 June 2013

Vad du ska göra då är att lämna in en begäran om omprövning på matematiks studentexpedition. Om du gör det imorgon (onsdag) så kommer du hinna få beslutet innan kompletteringstentan.

commented 5 June 2013

Tack för hjälpen. Jag överklagade idag då U4 och U5 ligger inlämnade i häftet men utan bedömning på lösningarna.

 
May 2013
Jonas Bengtsson posted 29 May 2013
Teacher commented 29 May 2013

Vi rättar för fulla muggar. Lite senare i veckan kan jag lämna en prognos.

Teacher commented 30 May 2013

Rättningen går bra och ni kommer få era resultat på måndag. På måndag kommer också tentorna skannas så det kommer dröja en dag eller två innan ni därefter kan hämta ut era tentor.

 
April 2013
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

Teacher commented 12 September 2012

Anmälan till kontrollskrivning 2

Detta är en påminnelse om att anmälningstiden till kontrollskrivning 2 den 25 september går ut den 17 september kl 24.00. Anmälningen sker på Mina sidor. Om du har problem med att anmäla dig bör du kontakta kurssekreteraren för att se om du är registrerad på kursen.

Observera att endast registrerade/omregistrerade studenter får en garanterad plats på kontrollskrivningen. Om du har läst kursen tidigare termin så är det alltså viktigt att du omregistrerar dig.

Mattias Dahl edited 25 September 2012

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 6 till 11.

Datum Period 1 ht 2012
* 25 september kl 08:15-09:45 skriver CMETE2.
Period 3 vt 2013 Datum meddelas senare.

Period 4 vt 2013 Datum meddelas senare.

Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (26 september 2011)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (13 februari 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (10 april 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (2 maj 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (25 september 2012)

Teacher commented 27 September 2012

Kontrollskrivning 2 rättad

Kontrollskrivning 2 från den 25 september är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

commented 13 October 2012

Kontrollskrivning 2 (25 september 2012) går inte att visa. Nåt fel på länken eller pdfen?

Teacher commented 13 October 2012

Fungerar för mig. Någon annan som har problem?

commented 13 October 2012

Hej!
fråga tre på tentan som gjordes 11.10.20
sista steget då man integrerar tcos2t får jag ½x sin(2x) − ¼cos(2x) , men på lösningsförslaget till tentan så har man inte haft med − ¼cos(2x) . jag undrar varför inte den termen är med?

Teacher commented 14 October 2012

I lösningen får man fram integralen

\(\quad\displaystyle\int_0^{\pi/4} \Bigl(t\cos 2t + \dfrac{\sin 2t}{2}\Bigr)\,dt\qquad (*)\)

som man vill beräkna. Den första termen i denna integral räknar man sedan ut med partiell integration

\(\quad\displaystyle\int_0^{\pi/4} t\cos 2t\,dt = \Bigl[\,\dfrac{t\sin 2t}{2}\,\Bigr]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} \dfrac{\sin 2t}{2}\,dt\)

Stoppar vi in högerledets uttryck i den sökta integralen (*) så tar sinus-integralerna ut varandra och vi får bara

\(\quad\displaystyle\int_0^{\pi/4} \Bigl(t\cos 2t + \dfrac{\sin 2t}{2}\Bigr)\,dt = \Bigl[\,\dfrac{t\sin 2t}{2}\,\Bigr]_0^{\pi/4}.\)

commented 25 January 2013

Kontrollskrivning 2 (25 september 2012) visas inte som pdf utan tar en till en sida med massa syntaxkod. Kan man åtgärda felet?

Teacher commented 25 January 2013

Det fungerar bra för mig. Kan det vara något med din webläsare?

commented 28 January 2013

Ja det funkade. Gick inte med Chrome, men Firefox går bra. Tack!

Tommy Ekola edited 11 February 2013

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 6 till 11.

Datum Period 1 ht 2012
* 25 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2.
Period 3 vt 2013
* 11 februari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 18 mars 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 29 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (26 september 2011)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (13 februari 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (10 april 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (2 maj 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (25 september 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (11 februari 2013)

Teacher commented 14 February 2013

Kontrollskrivning 2 rättad

Kontrollskrivning 2 från den 11 februari är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

Teacher commented 7 March 2013

Anmälan till kontrollskrivning 2 för CINEK

Detta är en påminnelse om att anmälningstiden till kontrollskrivning 2 för CINEK den 18 mars går ut den 11 mars kl 24.00. Anmälningen sker på Mina sidor. Om du har problem med att anmäla dig bör du kontakta kurssekreteraren för att se om du är registrerad på kursen.

commented 18 March 2013

reservplatser för följande ks? 18 mars 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.

Teacher commented 18 March 2013

För reservplatser till KS2 18 mars, se detta inlägg

commented 26 April 2013

Nu kommer en fråga lite väl sent efter ks:en me jag måste veta!

i ks den 18 mars 2013, 1:a uppgiften, hur kommer man fram till intervallet på b?

Tack för svar!

Teacher commented 26 April 2013

Du menar kanske intervallet för y?

Variabeln y är begränsad till att ligga mellan de två icke-vågräta linjerna ❶ och ❷ i figuren nedan.

None

Linjen ❷ är övre gränsen för y. Den går genom de två hörnpunkterna (y,z) = (b/2, -h/3) och (y,z) = (0,2h/3). Om vi skriver den linjen som y = kz + m så ska de två hörnpunkterna uppfylla denna ekvation, vilket ger att

$$\quad \left\{\begin{aligned} b/2 &= k\cdot (-h/3) + m\\ 0 &= k\cdot 2h/3 + m\end{aligned}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \begin{bmatrix} -h/3 & 1\\[3pt] 2h/3 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix}k\\[3pt] m\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}b/2\\[3pt] 0\end{bmatrix}.$$

Detta är ett linjärt ekvationssystem i k och m som har lösningen

$$\quad k = -\dfrac{b}{2h},\quad m=\dfrac{b}{3}.$$

Alltså är \(y\le b/3-(b/2h)z.\)

Eftersom den undre gränslinjen ❶ är symmetrisk med linjen ❷ går det direkt se att den ges av \(y = -\bigl[b/3-(b/2h)z\bigr].\)

Därmed har vi att

$$\quad -\Bigl(\dfrac{b}{3}-\dfrac{b}{2h}z\Bigr) \le y \le \dfrac{b}{3}-\dfrac{b}{2h}z.$$

One user removed his/her comment
commented 27 April 2013

https://www.kth.se/social/upload/4fa0ff99f276544cbd000001/KSL10forI.pdf  uppgift 1) förstår inte exakt hur sqrt(1-x^2-y^2) blir sqrt(1-r^2)*r  

commented 27 April 2013

Är det inte bara att dra ur (-1) ur första parantesen, göra om till polära koord och sen multiplicera in (-1) igen?

Teacher commented 27 April 2013

Vid bytet till polära koordinater omvandlas \(\sqrt{1-x^2-y^2}\) till \(\sqrt{1-r^2}\). Faktorn r kommer från att integrationselementet dr dy omvandlas till r dr dθ.

Teacher commented 27 April 2013

Jag menar förstås att dx dy omvandlas till r dr dθ.

commented 28 April 2013

Tack för svar!

commented 28 April 2013

hej igen! jag undrar hur man får fram koordinatlinjerna på ks 11 feb 2013, allstå på s och t. Förstår det ej riktigt! Tack på förhand!

Teacher commented 28 April 2013

Punkters läge i planet anges normalt med deras x- och y-koordinater, men det finns andra rätt att ange läget (polära koordinater är ett vanligt sätt). I uppgiften definierar de ett nytt sätt att ange läget som talparet (s,t), där sambandet till de vanliga xy-koordinaterna ges av

$$\quad \begin{aligned}x &= st\\ y &= \tfrac{1}{2}(s^2-t^2)\end{aligned}$$

En punkt med st-koordinater (s,t) = (1,0) kommer alltså ha xy-koordinater

$$\quad \begin{aligned} x &= 1\cdot 0 = 0\\ y &= \tfrac{1}{2}(1^2-0^2) = \tfrac{1}{2}\end{aligned}$$

dvs (x,y) = (0,½).

Uppgiften går ut på att rita upp (i xy-planet) alla punkter som har s = kontant för olika värden på konstanten, dvs s = 0, s = 1, s = -1, s=2, s = -2, osv. Detta kallas för koordinatlinjer. På samma sätt finns det koordinatlinjer där t = konstant.

Genom att rita upp dessa koordinatlinjer får man en uppfattning för hur de nya koordinaterna beskriver planet.

Teacher commented 29 April 2013

Lösningar till dagens KS2 kommer upp efter kl 12.

Tommy Ekola edited 29 April 2013

Den andra kontrollskrivningen behandlar avsnitt 2.6, 3.2-3.4, 4.1-4.3, 6.1-6.4 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 6 till 11.

Datum Period 1 ht 2012
* 25 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2.
Period 3 vt 2013
* 11 februari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 18 mars 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 29 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (26 september 2011)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (13 februari 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (10 april 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (2 maj 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (25 september 2012)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (11 februari 2013)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar och statistik (18 mars 2013)
* Kontrollskrivning 2 med lösningar (29 april 2013)

Tommy Ekola tagged with KS111020-3. 18 July 2013

Tommy Ekola tagged with KS120410-1. 18 July 2013

Tommy Ekola tagged with KS130211-3. 18 July 2013

Tommy Ekola tagged with KS130318-1. 18 July 2013

 
under General

Tommy Ekola created page 28 August 2011

commented 20 March 2012

Gäller dessa även för pågående kursomgång CDATE VT2012 period 4?

Kurshemsidan länkar nämligen till några andra seminarieuppgifter, men de verkar bara gälla 2011.

Teacher commented 20 March 2012

Du tittar på förra årets kurshemsida. Årets kurshemsida är

https://www.kth.se/social/page/kursplanering-for-cdate-vt-20/?courseround=2012:1-9

Jag ska försöka plocka bort den gamla sidan från kurswikin.

commented 20 March 2012

Aha, okej. Fast min fråga kvarstår angående vilka seminarieuppgifter som gäller, särskilt med tanke på att den aktuella kurshemsidan inte innehåller några. Seminariet är redan på måndag och vi är många som verkligen vill få tag på korrekt uppgifter så fort som möjligt.

Teacher commented 20 March 2012

Seminarieuppgifterna finns på denna sida.

commented 20 March 2012

Tack för bekräftelse!

commented 25 May 2012

Hej! Går det att få tag i lösningar till seminarierna nu i efterhand om man vill räkna de uppgifterna som övning inför tentan? 

Teacher commented 25 May 2012

Nej, vi har inte skrivit några lösningar till seminarierna. Du kanske kan prata med någon som deltog på seminarierna och kopiera hens anteckningar.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 18 March 2013

Hej! Är det samma gruppindelning för högskoleingenjörer som för civilingenjörerna? 

Teacher commented 18 March 2013

Ja, håll er till samma indelningen efter efternamn.

commented 15 April 2013

Hej,

vi har en fråga gällande seminarie 2, uppgift 1c.
Om vi hittat en semidifinit punkt, behöver vi då ta reda på om det är en max, min eller sadelpunkt, eller räcker det med att vi skriver att den är positivt, eller negativt semi-definit?

Teacher commented 15 April 2013

Uppgiften går ut på att du ska bestämma karaktären (max, min eller sadel) och då ska du också svara med den. Om du får fram att en eller flera av de stationära punkterna har en Taylorutveckling där de kvadratiska termerna  bildar en semidefinit form så kan du inte enbart från Taylorutvecklingen komma fram till en slutsats, utan i dessa fall får du arbeta vidare med någon annan metod.

 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

Teacher commented 29 August 2012

Anmälan till kontrollskrivning 1

Detta är en påminnelse om att anmälningstiden till kontrollskrivning 1 den 11 september går ut den 3 september kl 24.00. Anmälningen sker på Mina sidor. Om du har problem med att anmäla dig bör du kontakta kurssekreteraren för att se om du är registrerad på kursen.

Tommy Ekola edited 11 September 2012

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.6, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013 Datum meddelas senare.

Period 4 vt 2013 Datum meddelas senare.

Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 september 2012)

Teacher commented 19 September 2012

Kontrollskrivning 1 rättad

Kontrollskrivning 1 från den 11 september är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

commented 19 September 2012

Hej! på min resultatsida står det att jag inte har deltagit, men jag skrev visst!

Teacher commented 19 September 2012

Hej, jag ska titta på det imorgon.

commented 20 September 2012

Det är samma sak för mig.. Jag skrev KS:n!

Teacher commented 20 September 2012

@Kajsa-My & @Hanna: Era resultat är nu inmatade. (Ni satt i en sal där en annan KS också skrevs och därför hamnade era KS:ar på vift.)

Tommy Ekola edited 28 January 2013

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013
* 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 september 2012) 
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (28 januari 2013)

commented 28 January 2013

På sista frågan i sista termen av linjäriseringen; varför blir termen -80 till +80?

Teacher commented 28 January 2013

Om vi tittar på feltermerna

$$\quad \tfrac{122}{3}\Delta b + \tfrac{128}{3}\Delta b_1 + 200\Delta h - 80 \Delta h_1$$

så inser man att uttrycket blir beloppsmässigt som störst (maximalt fel) när Δh, Δh₁ och Δb har ett tecken medan Δb₁ har motsatt tecken. Då samverkar alla feltermer och beloppet av felet blir då

$$\quad\tfrac{122}{3}|\Delta b| + \tfrac{128}{3}|\Delta b_1| + 200|\Delta h| + 80|\Delta h_1|$$

Teacher commented 1 February 2013

Kontrollskrivning 1 rättad

Kontrollskrivning 1 från den 28 januari är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

Tommy Ekola edited 11 February 2013

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013
* 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 september 2012) 
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (28 januari 2013)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (11 februari 2013)

Teacher commented 13 February 2013

Kontrollskrivning 1 rättad

Kontrollskrivning 1 från den 11 februari är rättad. Resultaten finns på Mina resultat och KS:n kan från och med nu hämtas ut från matematiks studentexpedition. Se även statistik över KS:n.

(Resultaten till KS2 kommer förhoppningsvis senare idag.)

Tommy Ekola edited 10 April 2013

Den första kontrollskrivningen behandlar avsnitt 1.1-1.6, A.2, 2.1-2.5, 3.1.1, 3.1.2 i kursboken, dvs i huvudsak föreläsning 1 till 5.

Datum Period 1 ht 2012
* 11 september 2012 kl 08:15-09:45 skriver CMETE2. (Anmälningsperiod: 27 aug - 3 sept)
Period 3 vt 2013
* 28 januari 2013 kl 08:15-09:45 skriver CELTE1, CENMI1, CMAST1, CMETE1  och CSAMH1.
Period 3-4 vt 2013


* 11 februari 2013 kl 13:15-14:45 skriver CINEK1.
Period 4 vt 2013
* 10 april 2013 kl 08:15-09:45 skriver CBIOT1, CDEPR1, CINTE1, CKEMV1, CMATD1, CMEDT2 och COPEN1.
Tidigare kontrollskrivningar
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (12 september 2011)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (30 januari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (21 februari 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 april 2012)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 september 2012) 
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (28 januari 2013)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar och statistik (11 februari 2013)
* Kontrollskrivning 1 med lösningar (10 april 2013)

Tommy Ekola tagged with KS130128-3. 18 July 2013

 
under General

Tommy Ekola created page 15 September 2011

Lars Filipsson edited 3 January 2012

Här finns resultat från kontrollskrivningar, seminarier och tentamina.

Period 1: CMETE3

Period 3: CELTE, CENMI, CFATE, CMAST, CMETE, CSAMH¶

Period 3-4: CINEK¶

Period 4: CBIOT, CDATE, CDEPR, CINTE, CKEMV, CMATD, CMEDT, CMIEL, COPEN¶

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 9 April 2013

Hej,

jag undrar vart sker Ks:et på sf1626 imorgon ? jag är anmäld i mina sidor men avanmäld på resultatsida!

vad kan det innebära? kan någon hjälpa mig?

Tack på förhand!

Masoumeh

One user removed his/her comment
Teacher commented 9 April 2013

Eftersom du skrivit KS1 tidigare detta läsår så har du blivit avanmäld. Detta betyder att du inte har en garanterad plats utan får skriva KS:n som oanmäld i en av reservsalarna (Q34 och Q36).

 
March 2013
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

commented 19 January 2013

Jag får inte upp registreringen till KS1 den 28:e. Dock så antar jag att jag har blivit kursregistrerat eftersom att jag fick ett mail som skrev att jag var kursregistrerad samt tilldelade mig en seminariegrupp.

commented 19 January 2013

Samma här!!

Teacher commented 19 January 2013

Ni är inte registrerade och det är därför ni inte kan anmäla er. Utskicket ni fick om seminariegrupper säger att ni "läser kursen" men inget om att ni är kursregistrerade.

commented 19 January 2013

Så då måste man alltså sikta på reservplatser? I och med att anmälningstiden går ut imorgon vid 24:00?

Teacher commented 19 January 2013

Du och andra förstaårsstudenter som ska läsa kursen under period 3 kommer att få en garanterad plats på kontrollskrivningen även utan anmälning.

commented 20 January 2013

Hur vet man vilken sal man ska gå till så att fördelningen blir bra?

Teacher commented 20 January 2013

Om du lyckats anmäla dig, alternativt är en förstaårsstudenter som ska läsa kursen under period 3, så kommer du få ett epost-meddelande om var du ska sitta (och informationen kommer också finnas på din resultatsida).

För övriga studenter kommer vi lägga ut information om reservsalar här på social.

commented 20 January 2013

hur kursregistrerar man sig?

Teacher commented 20 January 2013

Vi på matteinstitutionen kursregistrerar förstaårsstudenterna så fort ladok-systemet kommit igång. Om du läst kursen tidigare ska du själv omregistrera dig genom att kontakta rätt kurssekreterare.

One user removed his/her comment
Teacher commented 27 January 2013
One user removed his/her comment
commented 22 March 2013

Hej! 

Jag går högskoleingenjörsprogrammet och har därför inte skrivit en kontrollskrivning förut, hur registrerar man sig? Jag har kursen i mina sidor men ser inget mera där? 

commented 22 March 2013

Gå in under "Program" i baren högst upp i social och välj "Tentamen" i högra kolumnen. KSarna brukar stå som "Tentamen" men dröjer bara två timmar. Kolla också så att du anmäler dig på rätt datum!

 
Jonas Bengtsson posted 10 March 2013
Teacher commented 10 March 2013
 
January 2013
Erik Sandberg posted 28 January 2013
Teacher commented 29 January 2013

När det står "Reservtid" i planeringen så betyder det inte att föreläsningen är inställd utan att det inte finns något i förväg planerat ämne för föreläsningen. Troligtvis används tiden för att komma ikapp planeringen, men även repetition och genomgång av exempel kan förekomma.

 
Alan Karami posted 16 January 2013

Alan Karami tagged with borttappad övningsbok. 16 January 2013

 
November 2012
Teacher Tommy Ekola posted 30 October 2012
commented 30 October 2012

Om man tycker att ni rättat felaktigt vart vänder man sig då?

Teacher commented 30 October 2012

Då går du till matematikinstitutionens studentexpedition och fyller i en blankett om begäran om omprövning.

commented 31 October 2012

Har en följdfråga på det, ungefär hur lång tid tar det att få besked på sin överklagan?

Teacher commented 31 October 2012

Vi kommer granska de överklaganden som inkommit hittills tämligen omgående. Ibästa fall får du besked redan imorgon.

Teacher commented 1 November 2012

De överklaganden som kom in igår är nu behandlade och finns på mattes studentexpedition.

commented 1 November 2012

Hej igen. Finns det någon på tex. matematikinstitutionen som kan tänka sig att träffa mig i 5 min och förklara rättningen? Förstår inte vad jag "missat" som dragit av så mycket poäng. Vill ju inte göra samma misstag till omtentan.

Teacher commented 1 November 2012

Mitt förslag är att du går till din övningsassistent och frågar. Examinatorn kan bara svara på skriftliga klagomål (en regel tillkommen för att han har kravet på sig att behandla alla likvärdigt). Assistenten kan inte ändra bedömningen men kanske ändå ge dig värdefull återkoppling.

commented 4 November 2012

När kommer information om kompletteringstentan? Det står att mail ska komma ut men än så länge, 5 nov, har jag inte fått nåt mail. När går kompletteringstentan?

Teacher commented 5 November 2012

Information mo kompletteringstentan kommer skickas ut till alla FX:are i början av denna vecka.

commented 7 November 2012

Information om kompletteringstentan har kommit nu och skrivningen är:

tisdagen den 2012-11-13 klockan 17:15-18:45.

Tyvärr krockar skrivningen med en Kontrollskrvining för oss som läser Sannolikhetsteori och statistik (SF1901) 17:00-18:00. Är detta den enda planerade tiden för kompletteringstentan? Om så är fallet står jag inför ett svårt val..

Teacher commented 7 November 2012

Det är trist att det krockar med kontrollskrivningen, men tyvärr är det inget vi kan göra något åt. Kompletteringen kan bara göras på skrivningen den 13 november.

 
October 2012
Teacher Tommy Ekola posted 18 October 2012
 
September 2012
Teacher David Rydh posted 4 September 2012

David Rydh tagged with kontrollskrivning. 4 September 2012

Teacher David Rydh changed the permissions 4 September 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av david rydh (dary@kth.se).
Teacher David Rydh edited 10 September 2012

Nu är placeringen för kontrollskrivning 1 den 11 september, 8:15-9:45 för de som läser kursen i period 1-1 färdig. På din personliga resultatsida kan du se i vilken sal du ska skriva. 

Kom ihåg att ta med fotolegitimation. För att få skriva kontrollskrivningen får du inte komma senare än 15 minuter efter skrivtidens början.

För de som missat att anmäla sig finns ca 30 reservplatser i salarna B23 och L43 samt en (1) plats i L31. Räcker inte reservplatserna är det tillåtet att ta en outnyttjad skrivplats efter 15 minuter (stryk över förtryckta namnuppgifter).

Då det var mycket ont om salar och väldigt många anmälda har vi tyvärr inte kunnat ge plats åt studenter som tidigare läst kursen men inte varit omregistrerade på kursen denna termin. Av erfarenhet så uteblir många skrivande så det finns god chans att få en reservplats.

 
Teacher Tommy Ekola posted 5 September 2012
 
August 2012
under General

Teacher Tommy Ekola created page 22 August 2012

commented 30 August 2012

Vilka upplagor funkar? T.ex. är upplaga 6 av övningsboken ok?

Teacher commented 30 August 2012

Ofta brukar det inte skilja så mycket mellan upplagorna, men jag tyvärr inte säga något definitivt eftersom varken jag eller bibilioteket har den 6:e upplagan. Om du redan har 6:e upplagan så kan du du säkert använda den och kanske jämföra med någon som har 8:e upplagan.

 
under General

Tommy Ekola created page 25 August 2011

Teacher commented 5 September 2011

Måndagen den 5 september öppnar vi för anmälan till tentamen i SF1626 den 20 oktober 2011. Sista dag att anmäla sig är söndagen den 9 oktober kl 24.00.

Teacher commented 12 October 2011

Placeringslistorna till tentamen den 20 oktober 2011 finns nu på sidan Aktuella tentor på matteinstitutionens hemsida.

Lars Filipsson edited 20 October 2011

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Lars Filipsson edited 23 February 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Tidigare tentamina
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Modell-Tentamen med facit.
* Se även extentor

One user removed his/her comment
Teacher commented 23 February 2012

Anmälan till Tentamen 13 mars

Sista anmälningsdag för tentamen den 13 mars är söndagen den 26 februari kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Dyslektiker och andra som har förlängd skrivtid ska både anmäla sig på Mina sidor och kontakta kurssekreteraren. (Se denna sida för kontaktuppgifter.)

commented 24 February 2012

Finns det bara en extenta med Lars Filipsson som examinator?

Teacher commented 24 February 2012

Ja, men det finns också en modelltenta som Lars har tagit fram.

Tommy Ekola edited 28 February 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.¶


* Kodad placeringslista den 12 mars 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher commented 29 February 2012

Placering till Tentamen 13 mars

Nu har alla anmälda till tentamen den 13 mars fått besked om salsplacering via epost. Informationen finns också i kodad form i placeringslistan.

Personer med förlängd skrivtid har fått besked om sal direkt från kurssekreteraren.

För de som inte anmält sig finns ett antal platser i sal B24 (14 platser) och F1 (3 platser). Det är först till kvarn som gäller för dessa platser.

commented 8 March 2012

Hej!
B24, var ligger denna sal? Hittade den nämligen inte i förteckningen över salar på KTH Campus.

Teacher commented 8 March 2012

Adressen till sal B24 är Brinellvägen 23, 1 tr.

commented 9 March 2012

Vore uppskattat om ni kunde ordna med flera salar. Finns det bara 3 platser i F1 eller är det skrivfel?

Teacher commented 9 March 2012

Det stämmer att det finns 3 lediga platser i F1 utöver de 14 platserna i B24. Anledningen till de få extraplatserna är att många har anmält sig till tentan och det gör att det är svårt att hitta fler lediga salar och tentavakter.

commented 9 March 2012

Tack för ditt svar Tommy. Finns det ingen möjlighet att lägga fler platser i F1? Det är ju trots allt en stor föreläsningssal och även om endast en tentavakt kommer att vara närvarande så måste det finnas möjlighet till fler än 3 platser. 

Jag tar upp detta med tanke på vad som hände under KS2  då över tio elever inte fick skriva i de salar som var uppsatta. Det vore verkligen tråkigt om det skulle hända på tentamen.

Teacher commented 9 March 2012

Alla platser (utom 3) i F1:an är redan reserverade för anmälda studenter.

Om det är så att man inte får någon av de 17 lediga platserna så går det att få plats efter 45 minuter när platserna för de som anmält sig men inte dykt upp blir tillgängliga. Nackdelen är förstås att man missar 45 minuter av tentan.

commented 10 March 2012

Vem pratar man med då? Alltså om man inte får en plats först och vill ha en efter 45 minuter. Provvakterna brukar inte alltid ha stenkoll på allt som gäller och kan ju vara svårt att hitta de klassrum där det finns nya lediga platser..

17 reservplatser är ju extremt få med tanke på hur många som läser kursen, känns som att sannolikheten att man klantar sig och glömmer anmäla sig är större än så....

Teacher commented 10 March 2012

Vi har ingen gemensam kö för överblivna platser utan du pratar med tentavakten (och gör gärna det innan tentan börjar så att han/hon vet om att du väntar). Ofta brukar det inte vara problem med att finna tomma platser efter 45 minuter eftersom en del anmäler sig till tentan för säkerhets skull och dyker sedan inte upp.

(Anledningen till de få extraplatserna finns längre upp i tråden.)

commented 11 March 2012

"Finns det bara en extenta med Lars Filipsson som examinator?"

Vart hittar man denna extenta?

One user removed his/her comment
commented 11 March 2012
commented 11 March 2012

Hej. Jag har varit på alla seminarier och gjort alla uppgifter. Men jag har fått underkänt på sista seminariet. Men jag har fått tillbaka seminarieuppgiften jag lämnade in och fått godkänt. Vem ska jag höra av mig till för att det här ska rättas till?

Mvh Oskar

commented 11 March 2012

Hör av dig till seminarieledaren, så att han eller hon kan kontrollera sin resultatlista.

commented 11 March 2012

Hur hittar jag hans mail eller telefonnummer? Seminariegrupp 1

One user removed his/her comment
Teacher commented 11 March 2012

@Andreas: På tentan från oktober 2011 var Lars examinator.

commented 13 March 2012

Var och när läggs tentan med lösningsförslag upp?

commented 13 March 2012

väldigt nyfiken!

Lars Filipsson edited 13 March 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.


* Kodad placeringslista den 12 mars 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-03-12 med lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher commented 13 March 2012

Nu är lösningar upplagda!

commented 13 March 2012

varför kan man dra den slutsatsen som gjorts i lösningsförslaget på 7B? Eftersom fältet är odefinierat i origo är det ju inte säkert att arbetet blir noll? däremot visade det sig att det blev det med räkning

commented 13 March 2012

Det står väl bara att partikeln går moturs sett från origo? Inte att kurvan går igenom origo, så uppfattade jag frågan iallafall.

commented 13 March 2012

ja såklart, z = 1 så var ju inte odefinierat där. dålig miss

commented 15 March 2012

När beräknas tentorna vara rättade?

Tack på förhand!

Teacher commented 15 March 2012

Resultaten blir klara i nästa vecka.

commented 15 March 2012

Kanon, tack!

Teacher commented 22 March 2012

Kompletteringstentamen

Ni som fick betyg Fx på tentan den 13 mars har nu fått epost om kompletteringstentan. Om du fick betyg Fx på tentan men inte fått något epost kontakta mig (tek@kth.se).

commented 22 March 2012

När får jag reda på om Lars har kollat igenom min förfrågan av dubbelkollen? Eftersom datum för tentamen är rätt snart vill jag veta om jag måste börja eller ej.

Tack! 

Teacher commented 23 March 2012

Lars har tittat på ansökningar som kommit in fram t.o.m. 21 mars. Dvs. din ansökan är redan behandlad och finns på mattes studentexpedition.

Teacher commented 16 May 2012

Anmälan till tentamen 4 juni

Sista anmälningsdag för tentamen den 4 juni är söndagen den 20 maj kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Dyslektiker och andra som har förlängd skrivtid ska både anmäla sig på Mina sidor och kontakta kurssekreteraren. (Se denna sida för kontaktuppgifter.)

commented 21 May 2012

Hej Tommy! Jag missade att anmäla mig till tentan, finns det någon chans att ändå få skriva den?

Teacher commented 21 May 2012

Information om detta kommer upp här på social när placeringen är gjord och vi vet hur många extraplatser som finns.

commented 21 May 2012

Kan de som skrev den första ordinarie tentan i mars tillgodoräkna sina bonuspoäng till tentan som går den 4 juni?

Teacher commented 21 May 2012

Visst. Bonuspoängen gäller för ordinarie tenta och ordinarie omtenta. Vilka dessa är framgår av denna sida.

Teacher commented 22 May 2012

Placering till tentamen 4 juni

Nu har alla anmälda till tentamen den 4 juni fått besked om salsplacering via epost. Informationen finns också i kodad form i placeringslistan.

Personer med förlängd skrivtid har fått besked om sal direkt från kurssekreteraren.

Ovanligt många har anmält sig till tentan och därför finns inga reservplatser. De som inte anmält sig kan dock vänta vid en av skrivsalarna och eventuellt få plats efter 45 minuter när platser blir lediga från de som anmält sig men inte dykt upp. Se då till att vara på plats innan tentan börjar och tala om för vakten att du väntar på en sådan plats.

commented 25 May 2012

Tack!

commented 30 May 2012

Såg att på några av extentorna fick man ha beta och på några fick man inte. Vad gäller på tentan den 4 juni? Varför olika regler för samma kurs?

Teacher commented 30 May 2012

På tentan den 4 juni är inga hjälpmedel tillåtna.
Olika läsår kan ha olika regler vad gäller hjälpmedel, men i år gäller "Inga hjälpmedel".

One user removed his/her comment
commented 2 June 2012

Jag har inte fått något placeringen via e-post, och detta verkar vara regeln för KTH på sistone.

I vilken sal kommer de som får förlängd skrivtid att sitta?

Teacher commented 2 June 2012

Ni sitter i sal M33.

commented 2 June 2012

Vart ska man gå om man har glömt att anmäla sig till tentan?

Teacher commented 2 June 2012

Det finns tyvärr inga reservplatser (över 1200 har anmält sig). Vad du kan göra är att gå till en av salarna och vänta 45 minuter tills platser blir lediga från de som anmält sig men inte dykt upp. Se då till att vara på plats när tentan börjar och säg till vakten att du väntar på en sådan plats.

commented 2 June 2012

Om någon har anmält sig till tentan men inte kommer skriva den. Är det då ok att ta hans/hennes plats redan från början? 

Jag vet nämligen en som har anmält sig men inte kommer skriva.

Teacher commented 2 June 2012

Det är inget som vi sanktionerar, men du kan ju prata med tentavakten.

commented 4 June 2012

48 minuter har gått sedan tentan slutade och lösningarna är fortfarande inte uppe.

Skärpning! ;)

Fantastisk service ⇒ sjukt bortskämda studenter

Teacher commented 4 June 2012

Lösningarna kommer upp efter kl 15.30 då de med förlängd skrivtid har avslutat tentan. Ni får alltså svettas en stund till :-)

commented 4 June 2012

Nudå? :)

Lars Filipsson edited 4 June 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.


* Kodad placeringslista den 13 mars 2012
* Kodad placeringslista den 4 juni 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

commented 4 June 2012

På uppgift 5 torde väl svaret vara 11pi eftersom att y=1+rsin(phi) 
Så att x+y+10=rcos(phi)+rsin(phi)+1+10?

commented 4 June 2012

Sen undrar jag på uppgift 4, varför inte minsta möjliga värdet ges utav
-(3/sqrt13,2/sqrt13) som alltså blir (1-sqrt13)^2. Det är värden som uppfyller bivillkoret? Antar att jag missar nått, därav frågan : P


Teacher commented 4 June 2012

Uppgift 5: Absolut.

Uppgift 4: Noll är ju mindre än (1-sqrt{13})^2, därför är det minsta värdet, se lösningen.

commented 4 June 2012

Ah, ja det är klart...ibland så lyckas man bra ^^

commented 4 June 2012

När planerar tentan vara klar rättad?

Teacher commented 4 June 2012

Det är många tentor att rätta, en helgdag insprängd i veckan och vi börjar rätta imorgon bitti. Längre fram i veckan kan jag nog ge en prognos på när allt är rättat.

Teacher commented 8 June 2012

Nu är huvudfasen i tentarättningsarbetet klart. Tentorna har rättats och är sorterade (se bilden nedan). Imorgon kommer de föras in i ett protokoll och förhoppningsvis hinner vi även skicka ut epost till alla som betyg Fx om kompletteringen (som sker på onsdag). På måndag (och kanske tisdag) slutgranskar examinatorn rättningen och resultaten spikas. Därefter kan tentorna hämtas ut på expeditionen, men jag återkommer när det är möjligt. (Resultaten ska också föras in i ladok, men det tar ytterligare några dagar.)

None

commented 9 June 2012

Hej! Kan ni skriva ett inlägg när ni har skickat mejlen till de som har fått Fx så att andra får veta, och inte vänta på ett sådant mejl. Tack!!

Teacher commented 9 June 2012

Jo, jag skriver ett inlägg när Fx-utskicken gått ut.

Tyvärr hann jag inte slutföra bokföringsarbetet idag, men jag fortsätter imorgon.

Teacher commented 10 June 2012

Nu är bokföringen av resultaten klara. Det är 57 studenter som fått Fx och jag behöver boka fler platser till kompletteringstentan på onsdag. Därför kommer jag skicka ut epost till de med Fx imorgon f.m.

commented 10 June 2012

Hej!
Kommer resultatlistor upp idag?

commented 10 June 2012

Kan det inte ändå vara bra att skicka ut ett mail till de som fått FX så att de berörda vet? Isåfall kan man börja plugga så kan du meddela sal senare?

commented 10 June 2012

Det behövs väl inte salsplacering för att skicka ut ett mail?

Teacher commented 10 June 2012

Här finns en kodad lista över FX-studenterna (minus de med förlängd skrivtid som meddelas separat). Salsplaceringen skickas ut imorgon.

Resultatlistorna för samtliga studenter kommer upp när examinatorn granskat färdigt alla tentor. Det beräknas bli klart på tisdag eller onsdag.

commented 11 June 2012

Jag åker till Ukraina på onsdag och kan därför inte närvara vid kompletteringen. Finns det någon möjlighet att få göra den senare? Eller går det att lösa på något annat vis? 

Mvh,

Carl Ahrsjö

commented 11 June 2012

Hej,

I mailet man har fått om kompletteringen står det att uppgifterna kommer att vara av samma karaktär som de uppgifter som fanns på del B på tentan. Kan man tolka detta som att man ska lägga ordentligt med krut på trippelintegraler, optimering och dubbelintegraler?

Mvh,

Rustan

commented 11 June 2012

Och då förslagsvis mindre energi på vektorfält?

Teacher commented 11 June 2012

@Carl: Hör av dig till mig via epost.

@Rustan: Nej, uppgifter från hela kursen kan komma på kompletteringstentan.

Teacher commented 11 June 2012

Ett epost har nu gått ut till alla med betyg Fx om kompletteringstentamen på onsdag. Eftersom lokalbokningen är stängd idag så kommer sal att meddelas imorgon.

commented 11 June 2012

mailade till ekola@math.kth.se

rätt adress?

/Carl

commented 11 June 2012

Hej! Jag undrar om ni kan förklara ang. fråga 2 på senaste tentan:

- Hur blir integrationsgränsserna om man använder sig av polära koordinater?

- Hur blir integrationsgränserna om man inte använder sig av polära koordinater?

Tack!

commented 11 June 2012

@Yin-Qin Bu

Området begränsas av enhetscirkeln varav r (radien) går från 0 till 1. Vidare begränsas den av linjerna y=x och y=-x (området ska ligga under y=x och över y=-x) dvs vinkeln går mellan -pi/4 och pi/4.

Teacher commented 11 June 2012

Se svaret från Tai Leon Trang när det gäller polära koordinater.

Om du absolut inte vill använda polära koordinater utan x och y så kan du  dela upp området i två delar:

 1. delen ovanför x-axeln
 2. delen under x-axeln

Båda dessa delar är enkla i x-led med x=y resp. x=-y som undre gräns och cirkelbågen som övre gräns, dvs

 1. 0 ≤ y ≤ 1/√2, y ≤ x ≤ √(1-y²)
 2. -1/√2 ≤ y ≤ 0, -y ≤ x ≤ √(1-y²)

Därefter får man integrera över resp. delområde och summera resultatet på slutet.

commented 11 June 2012

God kväll.

I uppgift 4 när man får ett ekvationssystem efter användning av Lagranges metod så står det i lösningsförslaget att en av lösningarna kan vara 1+3x+2y=0. Hur kommer det sig?

Teacher commented 11 June 2012

Lösningen är kanske lite kortfattad i lösningsförslaget. Lagranges metod ger alltså ekvationssystemet

\(\qquad\left\{\eqalign{&6(1+3x+2y)=\lambda 2x\qquad(1)\cr &4(1+3x+2y)=\lambda 2y\qquad (2)\cr &x^2+y^2=1\qquad\qquad\qquad(3)}\right.\)

När man tittar på ekvationssystemet så ser man att både (1) och (2) innehåller faktorn 1 + 3x + 2y och därför kan man välja att börja dela upp i två fall:

 • 1 + 3x + 2y = 0: Då ger (1) ekvationen 0 = λ2x och det leder till två delfall:
  • λ=0: Då är (2) också uppfylld. Uttrycker vi y i x, dvs y = -1/2 - 3/2x, och stoppar in i (3) så får vi ekvationen x² + (-1/2 - 3x/2)² = 1 som har en hårig lösning. Poängen är dock att funktionen f(x,y) = (1 + 3x + 2y)², som alltid är icke-negativ, har värdet noll i punkterna som svarar mot dessa punkter. Alltså antar f(x,y) ett minimum i punkterna.
  • x=0: Detta ger att y=-1/2, men då är inte (3) uppfyllt.
 • 1 + 3x + 2y ≠ 0: Då kan vi ta kvoten mellan leden i (1) och (2) och få 6/4 = x/y, dvs y = 2x/3. På så sätt blir vi av med λ. Stoppar vi in y = 2x/3 i (3) så får vi ekvationen x² + (2x/3)² = 1 som har lösningarna x = ±3/√13. En av dessa värden ger en punkt där f(x,y) antar sitt maximum.

Det gäller att vara systematisk när man löser ekvationssystem och bena ut alla fall så att man inte missar någon lösning.

commented 13 June 2012

Hej!

Skulle vara intressant att veta vad folk gjorde för vanliga fel när de inte fick full poäng på uppgift 4. Bara någon procent av alla klarade ju detta.

Jag menar, parametriserar man enhetscirkeln med vinkel som parameter får man ju i princip ut svaret direkt efter en standard trigonometrisk omskrivning.

Eller handlade det mest om att de inte kunde redogöra på A-uppgiften, eller trasslade de sig in i ekvationssystemet man får om man kör La Grange?

Teacher commented 13 June 2012

Jag rättade inte uppgiften, men vad jag hörde från de andra rättarna så var det många som inte insåg att funktionens minsta värde är 0.

commented 13 June 2012

Hej! Ett ungefär, när får vi besked på våra klagomål? Tack!!

commented 13 June 2012

På expeditionen sa de att det kan ta allt från tre fyra timmar till tre fyra veckor.

Teacher commented 13 June 2012

Jag hoppas att de inkomna omprövningsärendena kan behandlas denna vecka av examinatorn, men det finns ingen garanti.

commented 14 June 2012

kommer ni att lägga in betygen på kursen på mina sidor Denver veckan? Går OPEN och alla poäng måste vara inrapporterade på fredag för att det ska räknas med i urvalet nämligen?

commented 14 June 2012

Under*

Teacher commented 14 June 2012

Vi matar in resultaten för OPEN först så att de hinner med till urvalet. Detta gäller även kompletteringstentan som redan är rättad för OPEN (resterande program rättas under dagen).

commented 14 June 2012

Tommy, jag är i sits som open och ska byta program. Finns det någon chans att även jag kan få prio? Hade varit supersnällt!

commented 14 June 2012

Lovisa, fast enligt denna sidan så är det den 21a som är sista dagen. Var har du hört fredag?

Teacher commented 14 June 2012

@Max: Det är bara kompletteringstentan som snabbrättas för OPEN. Resultatet från tentan är inmatat för alla och inväntar bara examinators underskrift.

commented 14 June 2012

Tack Tommy! :)

OPENs urval sker redan nästa vecka och har inget att göra med ansökan till senare del. :)

commented 15 June 2012

Hej! Får vi tillbaka något svar på klagomålen idag? När de är rättade, kommer vi att få svar på mejl eller måste vi hämta dem själva från student expeditionen?

Teacher commented 15 June 2012

Alla omprövningsärenden som kommit in fram till expeditionens stängning kl 15.00 kommer behandlas senare idag. Det betyder att du på måndag kan gå till studentexpeditionen och få svaret.

Teacher commented 1 August 2012

Anmälan till tentamen 16 augusti

Sista anmälningsdag för tentamen den 16 augusti är söndagen den 5 augusti kl 24.00. Anmälan görs på Mina sidor.

Den som vill tentera upp sitt betyg (s.k. plussare) ska skicka sin ansökan till mig (tek@kth.se) senast på söndag kl 12.00.

Teacher commented 9 August 2012

Placering till tentamen 16 augusti

Nu har alla anmälda till tentamen den 16 augusti fått besked om salsplacering via epost. Informationen finns också i kodad form i placeringslistan. Ni kan också höra av er till mig (tek@kth.se).

Det finns reservplatser i sal M3 (20 platser) för oanmälda studenter. Till dessa platser gäller först till kvarn så se till att vara på plats i god tid.

Om man inte får plats i M3 så rekommenderar jag att gå till en av de andra M-salarna: M21, M22, M24, M31, M32, M33, M35, M36, M37, M38 eller M2. Där finns sannolikt lediga platser från de som anmält sig men inte dykt upp. Se då till att vara på plats innan tentan börjar och tala om för vakten att du väntar på en sådan plats.

Lars Filipsson edited 16 August 2012

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. De två kontrollskrivningarna svarar mot uppgift 1 och 2 och seminarierna mot uppgift 3. Se sidor för kontrollskrivningar och seminarier för detaljer.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C. Betygsgränserna vid tentamen ges av

Betyg A B C D E Fx Total poäng 27 24 21 18 16 15 Varav från del C 6 3  

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

Anmälan till tentamen Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om ni har problem att få upp kursen via Mina sidor bör ni kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att ni blivit registrerad på kursen.

Kompletteringstentamen Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 120 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel Vid tentamen gäller att inga hjälpmedel är tillåtna.

Placering Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på denna sida när anmälningstiden är över.


* Kodad placeringslista den 13 mars 2012
* Kodad placeringslista den 4 juni 2012
* Kodad placeringslista den 16 augusti 2012
Tidigare tentamina
* Tentamen 2012-08-16 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-06-04 med Lösningsförslag
* Tentamen 2012-03-13 med Lösningsförslag
* Tentamen 2011-10-20 med Lösningsförslag
* Se även extentor

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
commented 29 August 2012

Finns det utförligare svar på uppgift 1 från tentamen den 16/8? Är främst intresserad av 1D. Tacksam för svar!

/Denise

Teacher commented 29 August 2012

Det står ganska utförligt i läroboken. I korthet är svaret att tangentplanets ekvation ges av att i funktionsytans ekvation z = f(x,y) ersätta f(x,y) med dess taylorpolynom av grad 1, dvs z = p(x,y).

 
Teacher Tommy Ekola posted 27 August 2012
 
under General

Lars Filipsson created page 3 January 2012

Lars Filipsson edited 3 January 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1
* Kontrollskrivning 2
* Sammanställning av bonuspoäng

Tommy Ekola edited 29 March 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1
* Kontrollskrivning 2
* Sammanställning av bonuspoäng

Teacher commented 13 April 2012

KS1 från 11 april rättad

Resultaten finns på denna sida i kodad form. På måndag kan ni hämta ks:arna på mattes studentexpedition.

commented 16 April 2012

Hej!,

Var hittar man sina koder?

Teacher commented 16 April 2012

Jag har skickat koden till dig via epost.

commented 16 April 2012

Jag har inte heller fått min kod

Teacher commented 16 April 2012

Nu har du fått den via epost.

commented 17 April 2012

Jag skulle även jag väldigt gärna få mail om min kod. Jag hittar den inte någon stans. Tack.

Teacher commented 17 April 2012

Du har den nu i din mailbox.

commented 17 April 2012

Hej! Jag vill också få mail om min kod. Tack på förhand.

Teacher commented 17 April 2012

Ivägskickad via mail.

commented 17 April 2012

Jag har förlagt min kod, skulle uppskatta att få den mailad.

Teacher commented 17 April 2012

Mailad.

commented 17 April 2012

Hej!

Jag råkade anmäla mig till en ks som var den 10:e april, ks2. Är det sant att man bara får göra en ks om året? För jag gick nämligen aldrig på den för att anmälan var ett misstag och jag inte var redo att göra den. Jag har hursomså fått anmält mig till ks2 den andra maj. Om jag gör den, får jag poäng för den eller är min chans att få poäng borta?

Teacher commented 17 April 2012

Hej,

Eftersom du inte deltog på ks:n så är det inga problem. Du kan delta på ks2 i maj.

commented 18 April 2012

Hej! Jag anmälde mig till KS2 i maj, för jag kunde göra det via mina sidor. Jag fick F på båda KSarna mitt ordinarie KS tillfälle, får jag göra den här KSen i maj, eller kommer inte den räknas? (Jag går i CFATE)

Teacher commented 18 April 2012

Hej,

Du får inte skriva kontrollskrivningen eftersom du skrivit den tidigare. Din anmälning kommer sorteras bort när vi fördelar platserna.

commented 20 April 2012

Hej, jag saknar min kod från kontrollskrivning 1. Tack på förhand!

Teacher commented 20 April 2012

Hej,  du har nu fått den via epost.

commented 1 May 2012

Jag behöver min också! tack på förhand!

Teacher commented 1 May 2012

Koden har du nu fått via epost.

Teacher commented 4 May 2012

KS2 från 2 maj rättad

Resultaten finns på denna sida i kodad form. Från och med måndag kan ni hämta ks:n på mattes studentexpedition.

commented 15 May 2012

Hej! Jag har varit med på alla seminarier och fått godkänt men min kod finns inte med i PDF:en för seminarier. Är det inte samma kod som för KS:ar?

Teacher commented 15 May 2012

Hej, pga ett avskriftsfel var dina resultat inte bokförda korrekt. Nu är resultatlistan uppdaterad.

commented 15 May 2012

Tack och bock!

commented 29 May 2012

Hej, jag var på och lämnade in uppgiften för seminare 4. Men fick inget resultat registrerat. Jag antar att min uppgift försvann någonstans på vägen. Hursomhelst finns det något jag kan göra för att få mitt sista poäng? Det finns personer som kan vittna för att jag har verkligen varit där och lämnat in uppgiften om det nu behövs.

Ville Granfors tagged with Viktigt. 29 May 2012

Teacher commented 29 May 2012

Hej, Ta kontakt med din seminarieledare som därefter kan uppdatera resultatlistan.

commented 29 May 2012

Du har inte möjligtvis Joakim Winigers (min seminarieledares) kth mail? Finner de svårt att kontakta honom då övningarna och det sista seminariumet är över.

Teacher commented 29 May 2012
commented 29 May 2012

Tackar och bockar :)

Teacher commented 12 June 2012

Nu är tentan från den 4 juni rättad och resultaten finns som en kodad pdf-fil på denna sida.

Tentorna går fr.o.m. imorgon att hämta ut på matematiks studentexpedition. Det kommer dröja några dagar innan resultatet bokförs i ladok och blir synliga på "Mina sidor".

Om någon via omprövning får betyg Fx så kommer vi erbjuda en kompletteringstentamen den 21 juni (utöver den imorgon). Se därför att komma in med era "begäran om omprövning" relativt snart.

commented 12 June 2012

Var finns det spännande statistik, eller måste jag sammanställa den själv och hålla på?

commented 12 June 2012

Hej! Verkar inte som mina bonus-poäng kommit med i PDF:en eller läser jag fel?

commented 12 June 2012

Hej! Jag skulle behöva få min kod! Tack på förhand!

commented 12 June 2012

Hej! Jag skulle också behöva koden... tack!!

Teacher commented 12 June 2012

@Karl-Johan, @Martin, @Linda: Ni har fått svar via epost.

commented 12 June 2012

Hej, jag har inte heller fått min kod. Tack på förhand!

Teacher commented 12 June 2012

@Charlie: besvarad via epost.

commented 12 June 2012

@Tommy: Jag mailade dig (fick inte ditt mail...).

One user removed his/her comment
Teacher commented 12 June 2012

@Karl-Johan, @Mustafa: Mina mail har haft snigelfart idag. Jag hoppas ni fått era mail nu. 

commented 12 June 2012

Tack så mycket! Jag har fått svar 2 gånger :) 

commented 12 June 2012

Om det är någon som har lite statistik får den gärna dela med sig här. 

commented 12 June 2012

Här finns statistik:
http://www.math.kth.se/math/GRU/2011.2012/SF162X-resultat/statistik/tentamina/SF1626_2012-06-04.html

Teacher commented 12 June 2012

Jag tänker ge lite statistik när kompletteringstentan är färdigrättad. (Det krävs lite räknande för att ge rättvisande statistik.)

Teacher commented 12 June 2012

Oops, Kevin har knäckt vår supersäkra skyddade statistiksida :-)

Tänk på när ni läser statistiken att för en del program är detta ordinarie tenta medan för andra är det omtenta. Det kan påverka vissa staplar ganska rejält.

commented 13 June 2012

När är allt rättat egentligen? När kommer vi få våra resultat?

Teacher commented 13 June 2012

Tentan är rättad och finns för uthämtning på mattexpeditionen. Resultaten finns också i kodad form på denna sida.

Teacher commented 15 June 2012

Kompletteringstentan från den 13 juni är rättad. Skrivningarna kan hämtas ut från och med måndag på mattes studentexpedition. Resultaten finns också i kodad form i denna resultatlista.

Teacher commented 21 June 2012

Kompletteringstentan från den 21 juni är rättad. Skrivningarna kan hämtas ut idag fram till kl 15.00 på mattes studentexpedition. (Expeditionen stänger för sommaren efter idag.) Resultaten finns också i kodad form i denna resultatlista.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
under General

Teacher Tommy Ekola created page 15 February 2012

commented 28 February 2012

Yo Ekola!

När kommer resultaten upp? Jag antar att det redan är färdigrättat då Jockum nämnde det igår.

Tommy Ekola edited 28 February 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1

Teacher commented 28 February 2012

Yo Steven!

Nu är resultaten uppe på KS1 för CINEK.

commented 28 February 2012

Hej! Jag deltog vid seminarietillfälle 1 men kan inte se att något resultat rapporterats. Varför?

Teacher commented 28 February 2012

Tag kontakt med din seminarieledare. Enligt resultatlistan har du inget resultat från seminarium 1.

commented 28 February 2012

Hej! Jag fick inga poäng på uppgift tre på KS 1, men har fått samma svar som i lösningsförslaget? Varför?

commented 28 February 2012

Matilda, det är omöjligt att svara på utan att se din lösning, men det finns två saker att tänka på. För det första har själva svaret liten inverkan på vilken poäng du får, jämfört med om du har kommit fram till svaret på ett sätt som visar att det är korrekt. För det andra är ges en del av poängen för hur väl det går att följa din lösning; en lösning som är helt korrekt men omöjlig att följa bedöms med en låg poäng.

commented 28 February 2012

Okej, vad ska jag då göra för att få min KS kontrollerad igen?

Teacher commented 28 February 2012

Du kan begära en omprövning genom att gå till mattes studentexpedition och fylla i en blankett och bifoga en kopia av din lösning till uppgiften.

Teacher commented 17 April 2012

KS2 från 10 april rättad

Resultaten finns på denna sida i kodad form. Ni kan hämta ks:n på mattes studentexpedition.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
 
under General

Lars Filipsson created page 3 January 2012

Tommy Ekola edited 2 February 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1
* Kontrollskrivning 2
* Sammanställning av bonuspoäng

Tommy Ekola edited 18 February 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1
* Kontrollskrivning 2
* Sammanställning av bonuspoäng

One user removed his/her comment
Tommy Ekola edited 20 March 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1
* Kontrollskrivning 2
* Sammanställning av bonuspoäng
* Tentamen 13 mars 2012

Teacher commented 20 March 2012

Nu är tentan från den 13 mars rättad och resultaten finns på sidan

https://www.kth.se/social/page/period-3/

Tentorna går fr.o.m. idag att hämta ut på matematiks studentexpedition. Det kommer dröja några dagar innan resultatet bokförs i ladok och blir synliga på "Mina sidor".

För er som fått betyg Fx så har ni möjlighet att skriva att skriva en kompletteringstentamen. Mer information om detta kommer via epost.

commented 20 March 2012

Jag undrar hur man ska gå till väga för att diskutera sitt prov med någon av examinatorerna. Jag fick Fx, men mitt prov ser rätt konstigt ut, t.ex. på tal där jag fick rätt svar / nästan rätt svar så när som på något litet fel mitt i fick jag 0 poäng på, medan jag där jag ansåg mig själv inte alls vara i närheten fick jag så mycke som 3-4 poäng på.

Skulle gärna vilja gå över detta med någon så snart som möjligt. 

Teacher commented 20 March 2012

När det gäller tentor så kan man begära omprövning av en viss uppgift om man anser att något uppenbart fel i rättningen har skett. Då går du till studentexpeditionen, fyller i en blankett där du motiverar din begäran av omprövning och bifogar en kopia av din lösning.

Vi har inte möjlighet att ta emot klagomål muntligt.

commented 20 March 2012

Om jag gör detta här och nu (vilket jag kommer göra då jag verkligen anser att nått inte står rätt till), hur länge kan jag tänkas behöva vänta på svar? Är rätt närvös som du säkert kan förstå inför detta

commented 20 March 2012

Nervös*

commented 20 March 2012

Samt en sista grej: Var ligger studentexpeditionen :D? 

Teacher commented 20 March 2012

Lars kommer troligtvis ta en titt på din begäran inom en till två veckor. Du kommer hur som helst få besked innan kompletteringstentan (vars datum vi återkommer om).

commented 20 March 2012

Det finns absolut ingen möjlighet att, genom lite eget arbete om så ska behövas, få min tenta kollad på tidigare? Detta är en väldigt avgörande kurs för mig och det kommer påverka mig psykiskt något otroligt under denna tid och det kommer påverka mitt dagliga arbete. Om det absolut inte finns något att göra åt saker får jag väl acceptera de, men jag skulle uppskatta all möjlig påskyndning som jag kan få!

Teacher commented 20 March 2012

Vi kan inte särbehandla någon begäran, men Lars kommer titta på alla ärenden efterhand de kommer in och han brukar vara ganska snabb med att ge respons.

commented 20 March 2012

Hej! Finns det nån statistik på resultaten från tentan nu 13/3?

commented 20 March 2012

@Fredrik. Här kan du läsa om studentexpeditionen på matematik: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/utb/studentexp/studentexpedition-1.35739

Teacher commented 20 March 2012

Statistik för tentan är som följer:

Betyg A B C D E Fx F
Andel 13,6% 9,2% 15,1% 12,4% 9,7% 3,7% 36,3%
commented 20 March 2012

Finns det exempel på Fx-tentamen man kan träna på?

Teacher commented 20 March 2012

Nej, men nivån kommer vara samma som B-uppgifter på tentan.

commented 20 March 2012

Och vad krävs för godkänt / hur många uppgifter är det osv?

Teacher commented 20 March 2012

Det blir 3 uppgifter värda 4 poäng vardera, minst 7 poäng betyder godkänt betyg E i kursen. De enda som har rätt att skriva denna kompletteringstentamen är de som fick 15 poäng vid tentan den 13 mars 2012. Men mer information kommer inom kort här på kth social.

commented 20 March 2012

Tack Lars!

commented 21 March 2012

Angående statistiken! Hur många var det som var anmälda till Tentan?

Teacher commented 21 March 2012

800 anmälde sig, varav 600 skrev tentan.

commented 21 March 2012

oj de gick fort! :) Tackar!

Tommy Ekola edited 30 March 2012

Resultatlistor
* Seminarier
* Kontrollskrivning 1
* Kontrollskrivning 2
* Sammanställning av bonuspoäng
* Tentamen 13 mars 2012
* Komplettering 29 mars 2012

Teacher commented 30 March 2012

Kompletteringstentan från igår (29 mars) är rättad och finns att hämta ut på mattes studentexpedition.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 22 August 2012

Kan därmed läsas av alla inloggade användare och ändras av lärare.

Teacher Tommy Ekola changed the permissions 24 August 2012

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.