Show version

Version created by Tommy Ekola 2013-08-23 08:31

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Tentamen

Skrivtiden för tentamen är 5 timmar. Den som kommer mer än 45 minuter för sent till tentamen får inte delta. Alla skrivande behöver kunna visa upp giltig fotolegitimation.

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng. De tre första uppgifter utgör del A av tentamen och kan ersättas med resultat från den löpande examinationen. Se sidan för bonuspoäng för detaljer. De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C.

Betygsgränserna vid tentamen ges av

BetygABCDEFx
Total poäng 27 24 21 18 16 15
Varav från del C 6 3

Se examinationssidan för bedömningskriterier.

Anmälan till tentamen

Anmälan till tentamen sker via Mina sidor. Om du har problem att få upp kursen via Mina sidor bör du kontakta kurssekreteraren för att kontrollera att du blivit registrerad på kursen.

Om du vill tentera igen för högre betyg (s.k. plussning) ska du anmäla dig på matematiks studentexpedition.

Kompletteringstentamen

Vid betyget Fx ges en möjlighet till komplettering till godkänt betyg vid en kompletteringstentamen kort efter ordinarie tentamen. Kompletteringstentamen har en skrivtid på 90 minuter. Motsvarande möjlighet kommer också att finnas efter omtentamen.

Tillåtna hjälpmedel

Vid tentamen är inga hjälpmedel tillåtna.

Placering

Placeringen inför tentamen meddelas via epost till alla som anmält sig i tid. Den kommer även att finnas på din resultatsida.  

Överklagan

Den som vill klaga på rättningen ska lämna in en begäran om omprövning på matematikinstitutionens studentexpedition.

Datum

Period 1 ht 2012

  • Ordinarie tentamen den 19 oktober 2012 kl 08:00-13:00.
  • Ordinarie omtentamen den 10 januari 2013 kl 08:00-13:00.

Period 3 vt 2013

  • Ordinarie tentamen den 12 mars 2013 kl 08:00-13:00.
  • Ordinarie omtentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.

Period 3-4 vt 2013 och period 4 vt 2013

  • Ordinarie tentamen den 27 maj 2013 kl 08:00-13:00.
  • Ordinarie omtentamen den 22 augusti 2013 kl 14:00-19:00.

Tidigare tentamina

Feedback News